Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Efter 15 år med Moderaterna och en kommunledning som slutat lyssna på värmdöborna behövs förändring. Vi vill: 1) Alla skolor i Värmdö ska bli bra skolor med fler lärare och en starkare finansiering 2) Med en framkomlighetsplan och byggstopp där infrastrukturen inte fungerar ska vi lösa trafikkaoset 3) En tryggare äldreomsorg- rädda den kommunala hemtjänsten och valfriheten. Vårt Värmdö kan bättre!

Våra viktigaste lokala förslag

En bättre skola: fler lärare och mer kunskap

Skolkaoset i Värmdö med ständiga nedläggningshot måste få ett slut. Vi vill göra Värmdö till en attraktiv skolkommun med ledande resultat. Därför vill vi att skolan, förskolan och fritidshemmen ska få mer resurser genom höjd skolpeng. Vi vill se mer kunskap genom mindre elevgrupper. Varför vi också vill anställa fler förskollärare, lärare och specialpedagoger.

Byggstopp till infrastrukturen fungerar och framkomligheten är löst

Värmdöborna sitter fast i trafikköer alltför ofta och länge. Moderaterna har misslyckats trots 15 år vid makten. Nu behövs en ny kommunledning. Vi vill genomföra ett framkomlighetsprogram. Bygg bara där infrastrukturen fungerar. Bygg ut kollektivtrafiken. Värmdö behöver förbättrad framkomlighet på Grisslingerakan, i Mölnvik, mellan Ålstäket och Hemmesta samt en säkrare Stavsnäsväg.

En trygg äldreomsorg för hög livskvalitet hela livet

Äldreomsorgen har brister. Därför vill vi genomföra ett arbetslyft för välfärdens hjältar där heltid blir norm, införa vikariepooler med fast personal och erbjuda mer kompetensutveckling. Vi står upp för valfrihet inom hemtjänsten som också ska erbjuda god och näringsriktig mat. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre ska brytas genom ökat stöd till äldreorganisationernas sociala verksamhet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tvekar inte att stå upp för Värmdöbornas intressen, de går först!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Värmdö behöver en ny lyssnande kommunledning. Vi är ett samarbetsinriktat parti. Vi är öppna för att samarbeta med alla partier som ser att skolan behöver bli bättre, att framkomligheten behöver förbättras i hela kommunen och att det är angeläget att öka tryggheten för våra äldre. Rent konkret så handlar det om partier som kan stå upp för alla människors lika värde.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att klara klimatomställningen behöver vi genomföra vår tids elektrifiering av transporter och industri. Då krävs tillgång till stora mängder el till bra pris, redan de närmaste åren. Vi är positiva till havsbaserad vindkraft förutsatt att miljökraven uppfylls. Det kan leda till arbetstillfällen i vår skärgård. Vi är för alla fossilfria kraftslag.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Infrastrukturproblemen måste lösas. Då behövs en ny kommunledning som får saker att hända. Vi vill se ett byggstopp där infrastrukturen inte fungerar och istället genomföra en framkomlighetsplan de kommande åren. Genom ett maktskifte i region Stockholm vill vi också bygga ut kollektivtrafiken och skapa fler avgiftsfria infartsparkeringar i hela Värmdö.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Moderaternas avtal om broavgifter från 2009 med regeringen Reinfeldt är en usel idé som vi varit emot från början. Vi säger tydligt NEJ till avgifter på Skurubron. Om avgiften inte helt kan skrotas kräver vi ett undantag för Värmdöbor. Lidingöborna fick ett undantag från trängselskatterna för att de skulle komma ut på de stora vägarna utan avgift. Vi kräver samma lösning för oss som bor här!

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Samma regler ska gälla för alla skolor oavsett driftsform. Integrationen underlättas när alla hjälper till.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunens allmännyttiga bostadsbolag Värmdö Bostäders uppdrag är att bygga och förvalta hyresrätter. Idag råder en brist på hyresrätter i kommunen. När det väl byggs vill vi se fler hyresrätter i kollektivtrafiknära områden med rimliga hyror som också unga och äldre har råd med.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är för valfrihet. Men vi är emot vinstjakten i välfärden som går ut över våra äldre och omsorgens kvalitet. Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi vill också värna valfriheten genom att rädda kvar den kommunala äldreomsorgen som är under ständiga hot från Värmdömoderaternas privatiseringsiver.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Som kommun har vi ett ansvar för att se till så att vi bidrar till att klimatmålen kan nås och göra det enklare för Värmdöbor att ställa om till fossilfria transporter. Vi vill sjösätta en framkomlighetsplan där vi också elektrifierar Värmdö. Det ska ske i samarbete med näringslivet och bostadsaktörer så att vi kan erbjuda fler laddplatser snabbare.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska bara ägna sig åt det som är kommunens uppdrag. Vi vill fokusera på att förbättra skolan, lösa trafikkaoset och trygga äldreomsorgen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om vi ska lyckas bryta segregationen och knäcka gängen måste alla kommuner hjälpas åt. Det är orimligt att några av Sveriges minsta och rikaste kommuner vägrar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Moderaterna har slutat lyssna efter 15 år vid makten. Engagerade föräldrar har protesterat mot M:s återkommande förslag om att lägga ner skolor och förskolor genom att kräva folkomröstningar. Vi vill inte att folkomröstningar ska behövas av det skälet. Vi vill öka inflytandet för värmdöborna genom ett skolråd, bättre medborgardialoger och att återinföra allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ha en blandning av kommunala och fristående skolor. Vi vill göra Värmdö till en attraktiv skolkommun där alla skolor ska är bra skolor. Vi vill: 1) Införa en långsiktigt stark och rättvis finansiering av skolan 2) Öka kunskapen genom fler lärare och specialpedagoger 3) Minska barn-gruppernas storlek med fler förskollärare

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kulturen och föreningslivet är viktigt för att hålla ihop vår kommun och för vår livskvalitet. Vi vill: 1. Skapa det riktiga kulturhus som Värmdöborna förtjänar 2. Ha en kulturskola för alla genom sänkta avgifter 3. Ge föreningslivet bättre förutsättningar – bygg fler idrottsytor och ishallar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Genom att använda skattepengarna rätt har vi råd att satsa mer på skolan och äldreomsorgen. Vi ska sätta stopp för Moderaternas slösaktiga politik där mångmiljonbelopp går till konsulter, dyra bemanningslösningar och där andra bygger och kommunen sedan hyr tillbaka dyra lokaler.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Värmdös val:

 • Ge extra stöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre
 • Öka personaltätheten inom äldreomsorgen
 • Öka tillgången på boenden med varierande stödnivåer

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Värmdös val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Öka lärartätheten i kommunens skolor