Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vännäs

Våra viktigaste lokala förslag

Välfärd i offentlig regi och efter behov - inte utifrån vinstintressen

* Vi vill: -Erbjuda fler heltidstjänster inom vård och omsorg. * -Minska barngrupperna i förskolan. * -Ge alla elever de förutsättningar de behöver för att gå ut skolan med godkända betyg. *-Utöka antalet trygghetsboendeplatser.*-Ha samarbete mellan socialtjänst och skola för att stärka barns möjligheter till en god start i livet.*-Stimulera rörelseglädje hos personer med en funktionsnedsättning.

Vännäs växer

Vi vill: *-Fortsätta bygga bort bostadsbristen. *-Underlätta för den som vill bygga och bo i Vännäs såväl i tätort som landsbygd.* -Satsa på allmänna samlingslokaler.*-Utveckla vår populära strandpromenad.*- Ge Vännäs näringsliv förutsättningar att blomstra. *- Fokusera på trivseln i centrum. *-Öka kulturutbudet.

Klimatomställning nu

Vi vill: *-Att kommunens energianvändning blir fossilfri. *-Främja närproducerad mat. *-Fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. *- Skapa fler gång och cykelvägar. *- Öka antalet laddstolpar och stödja andra fossilfria drivmedel. *-Stimulera till ett hälsosamt och aktivt liv nära naturen.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är många som vill flytta till Vännäs och det behövs fler villatomter.

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har inga vindkraftsbyggen i kommunen. Men vindkraft är viktigt för Sveriges energiförsörjning.

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vännäs tätort behöver fräschas upp och förändras för att passa en ny tid. En del är redan genomfört och vi ska självklart fortsätta enligt planerna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kostavdelningen planerar en varierad kost för eleverna inklusive mycket bra vegetarisk mat som går att välja fritt varje dag. Det behövs inte styras hur många köttfria dagar skolorna ska ha.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vännäs Fastigheter sköter såväl allmännyttan som en del lokaler inklusive alla samhällsfastigheter. Det är definitivt bättre för skattebetalarna och kommunens verksamheter om vårt gemensamt ägda bolag hanterar detta. Vinsten går då alltid direkt tillbaka till kommunen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är ett bra förslag som i dagsläget saknar finansiering. En fråga för framtiden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det tenderar att bli väldigt lågt deltagande i kommunala folkomröstningar och då blir utfallet svårt att tolka.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De som får besök från hemtjänsten ska kunna kommunicera med personalen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla skolor måste ta lika stort ansvar och inte sortera elever efter socioekonomisk bakgrund.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vännäs Fastigheter har byggt med det statliga investeringsbidraget för att hålla nere hyrorna på nyproduktion.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill inte ha några vinster i välfärden. Offentlig omsorg ska hålla god kvalitet och varenda skattekrona ska gå tillbaka till allas bästa i stället för i välfärdsoligarkernas fickor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har satt upp ett sextiotal laddstolpar men nu ser vi att kommersiella aktörer också vill agera vilket är välkommet. Det är trots allt dyra investeringar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Inga skolor drivs av privata företag. Det finns ett föräldrakooperativ. Inga vinster plockas ut ur vår välfärd i nuläget.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ett rikt kulturliv för människor samman och gör det attraktivt att bo och leva här. Just nu är kulturbudgeten liten så den kan absolut ökas en hel del utan att det blir särskilt stora pengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi sänker skatten med 0,25 kr nästa år.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vännäss val:

 • Erbjuda fler heltidstjänster inom vård och omsorg
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera vård och skola i budgeten