Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vänersborg

Våra viktigaste lokala förslag

Fullföljda studier och gymnasieexamen

Alla barn och unga i Vänersborgs kommun ska ha möjlighet att fullfölja sina studier oavsett bakgrund och kunna lämna grundskolan med fullständiga betyg och gymnasieskolan med en examen. Andelen lärare med behörighet och lärarlegitimation ska öka. Stärk yrkesutbildning och kompetensförsörjning i arbetslivet.

Fler företag, ökad sysselsättning och kompetensförsörjning

Det ligger i allas intressen att arbetslösheten sjunker. Kommunen ska aktivt medverka till att skapa fler arbetstillfällen inom kommunen och näringslivet. Det krävs nära samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen. Kontakten med och service till företag ska förenklas. Vi vill också att kommunen säkrar tillgången till mark och lokaler för näringslivet.

Ett mer hållbart Vänersborg - Agenda 2030

Vi vill bl.a. att kommunen använder mer lokalproducerade livsmedel i sin måltidsverksamhet och fler miljösmarta transporter. Vi vill att en plan gällande laddstationer för elbilar tas fram i kommunen. Återvinningsstationer ska finnas i bostadsområdena. Att värna och utveckla de stora naturvärdena intar en särställning. Arbetet för att Halle- och Hunneberg blir nationalparker är ett viktigt mål.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I det fall det är motiverat utifrån exempelvis säkerhetssynpunkt eller brottsförebyggande.

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Höga kostnader för sådana arrangemang som måste vara säkra för de som tävlar, vägar som måste fungera samt att polis och räddningstjänst måste finnas att tillgå. Räddningstjänsten har tidigare avrått kommunen att fatta en sådant beslut

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är positivt inställda till att underlätta resandet för pensionärer. Innan kommunen kan fatta beslut behöver vi dock invänta utredning från regionen..

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det viktiga är att det finns alternativ, där du kan välja bort kött. Sedan ser vi det som viktigt att maten är säsongsbetonade och närproducerad.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ta bort delade turer. För oss är arbetsmiljön en prioriterad fråga så att alla orkar arbeta hela arbetslivet. Arbetstidsförkortning är också en fråga om ekonomi och kompetensförsörjning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att hela landet och EU tar sitt ansvar. Vänersborgs kommun har tidigare tagit ett stort ansvar för det svenska flyktingmottagandet

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi behöver ha en skattenivå som kan finansiera välfärdens behov. In i framtiden har vi stora demografiska utmaningar med bland annat en äldre befolkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vänersborgs val:

 • Renovera idrottshuset i Torpa
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Öppna en fritidsbank för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning