Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vaggeryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är bättre på att styra och leda kommunen. Vi ska skapa trygga skolmiljöer, arbeta bort tillfälliga lösningar och satsa på förebyggande insatser. Arbetsmiljön för våra anställda ska bli bättre så att de inte blir sjuka pga bristande underhåll. Vi skapar fler platser på våra äldreboenden snabbare och vi vill ha en tillitsbaserad hemtjänst, en ny simhall och bättre öppettider i bibliotek.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygga och fräscha skolor och skolmiljöer för barn, elever och personal.

Elever och personal behöver väl fungerande skolor med en bra arbetsmiljö. Eleverna behöver även sammanhängande skolområden med skolgårdar som är trygga där det finns utrymme för att göra olika aktiviteter. Tillfälliga lösningar med paviljonger måste arbetas bort och underhållet på våra fastigheter måste skötas på ett hållbart sätt.

Fler platser i äldreomsorgen genom att tillskapa biståndsbedömt trygghetsboende.

Vi behöver fler platser på våra äldreboenden och vi behöver fler platser för äldre som behöver olika insatser. Därför vill vi tillskapa biståndsbedömt trygghetsboende.

Ny simhall i Vaggeryd.

Simhallen i Vaggeryd är i väldigt dåligt skick. Den är 50 år gammal och har många brister. Den läcker in, den är rostangripen, betongen är skör på många ställen och den har inte renoverats på länge. Därför behöver vi bygga en ny simhall i Vaggeryd. Simhallen behöver ligga nära allmänna kommunikationer så att alla kan ta sig dit på ett lätt sätt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns det säkert men inte som jag kan komma på just nu.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, V och MP

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vaggeryd

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att enbart fokusera på kärnverksamhet skapar inte attraktivitet. Invånarna behöver så mycket mer för att trivas och må väl De behöver finnas i ett socialt sammanhang. Föreningsliv, simhall, tillgång till kultur och bildning, levande centrum och handel, attraktiva hållbara miljöer mm.

Kommunen ska hitta en modell för att bygga billiga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt med tillgång till billiga bostäder då många inte har råd med dyra bostäder annars riskerar trångboddheten att öka.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att man funderar över om man har bolag som konkurrerar med det privata näringslivet. Men även en kommun behöver ha exempelvis bostadsbolag. .

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tror att man kan använda arbetstidsförkortning till viss del i äldreomsorgen men inte så mycket pga ekonomiska skäl.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tror inte att folkomröstningar är en bra modell för att öka demokratin. Det kan bli väldigt fel.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Jag tycket att det är en säkerhetsfråga.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att även friskolor tar emot alla sorters elever.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skattemedel ska användas till det de är avsatta för inte till vinster i stora internationella företag. Privata företag har dessutom sämre arbetsvillkor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att kommunen har ett stort ansvar för att det finns laddstolpar är rimligt men kommunen behöver inte stå för alla själva.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Känns som det finns ett rimligt fördelningssystem gällande detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det behövs inte fler vinstdrivande privata skolor och förskolor i vår kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ligger i botten när det gäller kulturen. Det måste vi ändra på annars får inte barn och unga tillgång till kultur som andra barn vilket är bekymmersamt. Långt ifrån alla har råd att åka till andra kommuner och ta del av detta och vi blir mindre attraktiva som kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det känns som kommunen ligger på en rimlig nivå idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vaggeryds val:

 • Bygga en ny simhall i Vaggeryd
 • Lägga mer resurser på att bygga och renovera skollokaler
 • Öka antalet platser i kommunens äldreomsorg