Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Uppvidinge

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är bäst på att styra Uppvidinge kommun. Fokusområden Jobb/Ekonomi, Skola/Barnomrorg, Omsprg, vård och stöd, Boende/Samhällsmiljö, Kultur/Fritid samt Hållbarhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Boende / Samhällsmiljö

• Fortsätta byggandet av lägenheter utifrån marknadens och varje samhälles behov • Tillskapa attraktiva tomter för både villor och flerfamiljshus • Utveckla möjligheterna med digitala tjänster för våra invånare

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet för S, d v s 18 mandat av 35 i KF.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Uppvidinge

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Många äldre är friskare nu än tidigare och Trygghetsboende ger en kombination av frihet och trygghet, med tillgång till hemtjänst vid behov.

Den nedlagda dagverksamheten för äldre ska starta igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Stimulans för äldre

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Om det gäller vård och omsorgsföretag, så får de alla inkomster från skattebetalarna, men kommunen får oftast stå för det största ansvaret ändå

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ingen åsikt

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om det är ekonomiskt försvarbart

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en representativ demokrati, med val var 4:e år. Det måste vara mycket speciella frågor, som går över partigränserna, annars inte.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt för de äldre att känna trygghet och möjlighet att kommunicera med personalen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte kommunens uppgift och skulle vara orättvist mot övriga boende i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Helst inte, då de inte tar ansvaret för alla äldre, utan kommunen får det största ansvaret. Ett privat bolag kan gå i konkurs och vem tar då ansvar för de äldre?

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är egentligen inte kommunens ansvar, men kommunen skall understödja alla projekt i den här riktningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det beror på omständigheterna. Vi bör ta emot Ukrainaflyktningar, men om vi tar emot många flyktingar permanent, så riskerar vi att få ytterligare utanförskap.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kommunen tar alltid det största ansvaret ändå. Små privata kollektiv eller andra lokala privata skolor kan diskuteras, men det stora skolkoncernerna som finns idag, gör alltför stora vinster, som borde återföras till eleverna och undervisningen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi värderar kultur och fritidsverksamhet högt, för att få fler innevånare till vår kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det är viktigt för alla kommuninnevånare att kommunen har en stabil ekonomi och då behöver vi nuvarande kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Uppvidinge har hoppat över denna fråga