Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Upplands Väsby

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill skapa ett kommunalt alternativ i hemtjänsten för att förbättra kvaliteten, öka valfriheten och bättre följa upp hemtjänsten som helhet. Den ska präglas av hög kvalitet, god service och omtanke. De som använder hemtjänsten ska känna sig trygga med den omsorg de får, känna igen de som jobbar och känna sig trygga med att kommunen gör allt som går för att stoppa fusk och kriminalitet.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Dagens bibliotek är en provisorisk lösning som inte är tillräcklig för de behov som finns. Ett nytt bibliotek vid gamla Medborgarhuset kan byggas utifrån behov och med entré ut mot vägen. Det är bra att kommunstyrelsen röstade ja till socialdemokraternas förslag om att undersöka möjligheterna till ett bibliotek här. En flytt av biblioteket kan frigöra lokaler till ex kulturskolan och föreningsliv.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna i Upplands Väsby vill bygga fler hyresrätter som vanligt folk vill bo i och har råd att bo i. Där ligger vårt fokus. Vi vill bygga en mix av attraktiva hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus som människor i regionen har råd att efterfråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna vill bekämpa fattigdom, arbetslöshet och ofrihet, där ligger vårt fokus.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU måste vårt mottagande fördelas i hela Sverige. Våra möjligheter att klara ett bra mottagande och nyanländas etablering har dock gränser och då kan vi inte ta emot ett obegränsat antal. Människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här på ett bra sätt så att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb och trygghet

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De som tar hand om våra äldre ska kunna bra svenska. Personal ska ges möjlighet att lära sig och/eller förbättra sin svenska på arbetstid. För att den äldre ska få god omsorg är det avgörande att personalen förstår och kan prata svenska. Därför behöver vi införa skärpta språkkrav för personalen och se till att fler anställda har rätt utbildning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skolan är till för barnen. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Antagningen ska ske rättvist, med lika chanser och samma möjligheter. Orättvisa urvalsgrunder ska inte få förekomma och vårdnadshavare, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska få mer likvärdiga möjligheter att välja skola för sina barn.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs bostäder för alla åldrar och olika behov. Vi ska verka för att fler hyresrätter med rimliga hyror ska byggas, inte minst för att unga ska kunna flytta hemifrån. Det behövs fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. Vi behöver bygga fler bostäder som folk har råd med - så att alla får ett tryggt boende

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska i samarbete med externa aktörer driva på utbyggnaden av laddstolpar. Vi vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar på sin mark. Vi ska också underlätta för företag som vill sätta upp laddstolpar. Varje del av kommunen ska ha minst en laddgata och målet är att det ska vara enkelt och smidigt att ladda där du bor

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att Sveriges modell med representativ demokrati i grund är en mycket bra modell. Väljarna utser politiker i ex kommunvalet och dessa jobbar i den anda som de har lovat inför valet. Det är bra att det finns möjlighet till folkomröstningar när folket samlar in namn för att genomföra en folkomröstning, samtidigt ser vi inget behov i största allmänhet av att öka antalet folkomröstningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi värnar rätten att välja skola och vill se en ökad mångfald av pedagogiska inriktningar. Vi vill inte att det ska vara tillåtet att ta ut skolans pengar som vinst. Att driva skola är inte som att driva vilken verksamhet som helst. Det innebär ett ansvar över barn och ungas framtid. Idag gör vinstdrivande skolkoncerner vinst på lägre lärartäthet och färre specialpedagoger. Det är inte acceptabelt

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Kulturen är en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan, omsorgen och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. När fler jobbar ökar skatteintäkterna, vår högsta prioritet är därför att få fler i arbete. Skattenivån sätts efter en samlad bild utifrån bla omvärldsläge, välfärdsbehov, politiska prioriteringar och statliga stöd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Upplands Väsbys val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider
 • Öka elevhälsans resurser