Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vårt program siktar in sig på sånt som spelar roll för medborgarna, och då menar vi alla, inte bara några.

Våra viktigaste lokala förslag

Sälj Brunnsnäs

Våren 2020 köpte Ulricehamns kommun Brunnsnäs säteri för 30 miljoner kronor. Det har visat sig att avsikten med köpet, att utveckla staden västerut med bland annat fler bostäder, inte kommer att hålla. Detta på grund av att området innehåller höga natur- och kulturvärden, samt att fastigheterna är gamla och genererar höga driftskostnader. Vi vill sälja hela området.

Jämlik kunskapsskola

Ulricehamns kommun ska skapa en jämlik kunskapsskola. Alla elever ska möta en skola som kompenserar för vars och ens olika utgångspunkter och gör det möjligt att lyckas. Vi ska skapa det ekonomiska utrymmet som krävs för att varje elev får det stödet som krävs för att nå minst godkända betyg.

Stärk välfärden

Kommunal verksamhet ska genom fortsatt god kundnöjdhet vara det självklara valet för alla som behöver välfärdens omsorg. Vi ska förbättra arbetsvillkoren steg för steg där en hög delaktighet och inflytande för medarbetarna är självklart. Vi ska fortsätta minska andelen timanställda och sträva mot ett borttagande av delade turer.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska helst vara en odiskutabel majoritet, med S och lämpliga samarbetspartier

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folk tänker inte på att vi redan har sparbankens hus precis intill. Det har stått där sedan mitten av 60-talet och ingen har stört sig på att det är så högt. Överhuvudtaget måste man våga tänka i lite mer nya banor.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns områden som kan utnyttjas utan att behöva peta på strandskyddet.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Rent sakligt är kommunen den ytmässigt största i Västra Götaland och inte heller särskilt tätbefolkad, så lämpliga ytor finns helt enkelt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ha lite klimatprofil och det ligger i linje med det. Minskad köttkonsumtion har betydelse och det finns bra alternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det vore givetvis önskvärt om det gick att genomföra, men det ser vi inga möjligheter att kunna genomföra.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Behovet finns inte. Det kan snarare leda till att saker och ting inte blir verklighet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en förutsättning i ett vård- och serviceyrke.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det borde ligga i ett kommunalt bostadsbolags intresse att bygga så folk har råd att bo, annars finns det ju ingen poäng med det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I mätningar visar det sig, att kvalitetsmässigt har den kommunala verksamheten inget att skämmas för, även om det finns problemområden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Träffar egentligen lite snett. Det gäller att möta efterfrågan, samt hur man tar betalt för tjänsten. Man vill inte skänka bort ström.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har ett fungerande system för flyktingmottagande. Att vara negativ bara för att det kommer nya människor olika oss andra är inget skäl att vara restriktiv.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi är trötta på marknadsexperiment på skolans område.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi tillhör inte de mest generösa kommunerna idag, så det finns förbättringspotential.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: vi går runt på det som är. En kommunalskattehöjning slår dessutom mest mot de sämst ställda, så det är verkligen sista utvägen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ulricehamns val:

 • Ge alla kommunaställda rätt till heltidstjänster
 • Slopa delade turer inom vård och omsorg
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor