Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Tyresö

Våra viktigaste lokala förslag

Stora satsningar på förskola, skola och äldreomsorg

Alla barn ska ha jämlika förutsättningar att lyckas i livet. Vi vill upprusta våra skolor, införa gratis skolfrukost, öka andelen behörig personal och resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Utförsäljningen av äldreomsorgen ska stoppas. Vi vill skapa ett bättre liv för äldre, med en meningsfull vardag, god omvårdnad med bättre villkor och tryggare anställningar i äldreomsorgen.

Utveckla ett mer hållbart Tyresö där det också är lätt att göra klimatsmarta val

Vi vill att Tyresö ska bli en fossilfri kommun med stor biologisk mångfald. Kommunen ska vara ett föredöme i klimatarbetet, men också möjliggöra klimatsmarta val. Vi vill satsa på kemikaliefria förskolor och skolor, ekologisk mat, utbyggd laddinfrastruktur, solceller och ökad kollektivtrafik med fler direktbussar. Vi ska bygga fler klimatsmarta bostäder och utveckla kommunens naturområden.

Vi ska bekämpa brotten men också brottens orsaker

Tryggheten i Tyresö behöver stärkas. Kriminaliteten ska bekämpas på både kort och lång sikt. På kort sikt genom t ex kameraövervakning, avhopparverksamhet, mer belysning och upprustade boendemiljöer samt mer polisiär närvaro. För att långsiktigt stoppa rekryteringen till kriminella gäng behövs ökade resurser till skola, föreningsverksamhet och socialtjänst med fler fältassistenter.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Även om vi tror på en integrerad cykelinfrastruktur i Stockholmsregionen visade vår utredning att detta var mycket kostsamt. Därför är vi emot förslaget. Vi vill se andra, mer effektiva lösningar för att underlätta cykelpendlingen.

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Aktivt grova kriminella ska kunna bli av med hyreskontrakt eller nekas att hyra. Droghandel och våldsbrott har inte i våra bostadsområden att göra. Tyresö bostäder ska arbeta med att vräka aktivt kriminella.

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en bostadsbrist i kommunen och regionen, det behöver vi ta ansvar för. Vi ser idag hur lärare, poliser och andra anställda inom välfärden har svårt att bosätta sig i vår kommun och region. Vi behöver ha en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill fortsätta satsningen på vårt gymnasium. Tyresöungdomar ska ha möjlighet att gå studieförberedande program i kommunen och inte behöva pendla till Norrtälje eller Nynäshamn ifall man vill gå till exempel ekonomiprogrammet.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi värnar en reglerad invandring. Människor på flykt ska ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige. En jämn fördelning över Sveriges kommuner är också en förutsättning för att lyckas med integrationen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns idag inte förutsättningar, vare sig ekonomiskt eller tillräckligt med utbildad personal, för sex timmars arbetsdag. Istället vill arbeta för en bättre arbetsmiljö med fler kollegor, rätt till heltid och trygga anställningar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tyresö kommun ska sträva efter att producera måltider med minsta möjliga miljöpåverkan. Kommunen ska också minska matsvinn, öka andelen närproducerad mat, ha stor andel KRAV-märkt och minska transporter. Det är måltidernas utsläpp i sin helhet som ska minska – inte en specifik del av måltiden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är självklart att anställda inom äldreomsorgen ska kunna svenska. Att kunna prata med våra äldre är grundläggande för en bra omsorg och trygghet. Både tester och stöd till utbildning kan behövas för att fler ska klara svenska.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Privata företag ska kunna driva äldreboenden men systemet måste förändras för att begränsa vinstuttaget. Skattebetalarnas pengar ska gå till omsorg och inte till privata vinster, vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vi motsätter oss förslagen att privatisera all äldreomsorg och vill därför bygga ett nytt kommunalt äldreboende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tyresö kommun behöver underlätta omställningen till elbilar. Det bidrar till lägre klimatutsläpp och en renare miljö.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tycker att alla skolor ska ta ett solidariskt ansvar för de elever som finns i kommunen, oavsett vilken bakgrund de har. En jämn fördelning över de skolor som finns i kommunen bidrar till en bättre integration och en starkare sammanhållning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi är för att barn och föräldrar ska kunna välja skola. Dock är vi emot att skolor kan välja bort elever och ta pengar avsedda för utbildning till vinster. Marknadsskolan behöver avskaffas så att skolan finns till för barnen, inte ägarna. Utifrån det tycker vi att det finns en bra balans mellan kommunala och privata skolor i Tyresö idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En stark kulturkommun främjar jämlikhet och demokrati. Vi vill bland annat satsa på en mer tillgänglig kulturskola, mer spontant kulturutövande och ett kulturhus i centrumnära läge för att öka möjligheterna till kulturaktiviteter i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kommunalskatten ska aldrig vara högre än nödvändigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och en stark välfärd. Utifrån dagens förutsättningar bör kommunalskatten hålla samma nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Tyresös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Erbjuda gratis frukost till eleverna i alla kommunala skolor
 • Öppna en träffpunkt för seniorer i varje kommundel