Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Trelleborg

Våra viktigaste lokala förslag

Inga privata vinster i välfärden

Inga skatteintäkter skall gå till att generera vinst i privata skol- eller omsorgsalternativ som flyttas från verksamheten till investerare eller aktieägare. Skattepengar skall hållas kvar i kommunen till medborgarnas gagn.

Trygghet

Jobba förebyggande med tidiga insatser för våra ungdomar. En samlad kombination av aktiviteter från skola, socialförvaltning, kultur, arbetsmarknad, polis med flera för att öka förutsättningarna till en trygg uppväxt med framtidsutsikter. Bygga staden så att den är öppen och tillgänglig för att få bort mörka tillhåll och otrygga platser genom blandad bebyggelse.

Grön omställning för vår och våra barns skull.

Satsningar på ny teknik som vätgas och elbussar men även beprövad teknik som vind och solkraft. Miljötänk måste vara ett huvudmantra i all ny och ombebyggnad i stadens alla projekt som är på gång och som är på planeringsstadiet. Här handlar det om dels i själva byggprocessen men även för ett framtida hållbart boende.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För en bättre miljö i tätort och för ett bättre trafikflöde.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ett grönt tänk är viktigt för att genomföra klimatomställningen.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En statlig etablering som skapar många nya arbetstillfällen, en del i ett trygghetsskapande samt möjliggör för ett utvecklat företagsklimat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Att tex avveckla ett bolag som TrelleborgsHem skadar kommunens förutsättningar för att styra och reglera bostadsförsörjningen i kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kan i framtiden vara en realitet för alla yrkesgrupper.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala folkomröstningar genomförs vid behov, inte bara för att de ska hållas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Genom en stark allmännytta, och med stöd från staten, kan kommunen bygga fler lägenheter som fler kan ha råd att bo i.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Skattepengar ska hamna i verksamheten, inte som vinst hos privata utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen kan gå i täten för att komma igång med en infrastruktur som gör det möjligt för fler aktörer att vara delaktiga så att vi får fler publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Finns ett system som bygger på att samtliga kommuner solidariskt ansvarar för att ta emot anvisade flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Skattepengar ska gå till verksamheten, inte till vinster i företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kultur är en viktig beståndsdel i ett samhällsbygge.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Trelleborgs val:

 • Avskaffa de delade turerna i kommunens äldreomsorg
 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Minska gruppstorleken i kommunens förskolor