Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Tranemo

Varför ska väljarna rösta på er?

vi vill ge alla barn och unga de bästa tänkbara förutsättningar i förskola och skola. Vård och omsorgsboende i tillräcklig omfattning till de äldre och de med funktionsvariationer. Stöd till anhöriga ska utvecklas. Tryggt bostadsutbud och digital tillgänglighet. Service till såväl invånare som företagare så man trivs och utvecklas i samklang med miljö och resurser.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill ha vård- och omsorgsboende på fyra av kommunens orter.

Goda möjligheter till gemenskap och aktiv livsföring. Bostäder som är såväl fysiskt som digitalt tillgängliga i närhet till samhällets service i alla orter. En trygg välfungerande och tillräckligt utbyggd äldrevård, där personalförsörjningen är så god att man ej möter alltför många personal. Kompetensutvecklad personal som kan möta allas behov av stöd och omsorg.

En attraktiv kommun som växer

Vi ska ta tillvara all kompetens, alla ska känna att de behövs och blir en del av arbetslivet. Tillsammans med vårt gymnasium och vuxenutbildning ska vi möta behovet av kompetensförsörjning. Det ska finnas god tillgång av färdig mark för såväl bostäder som företag. Sjönära boendemöjligheter ska pekas ut. Det ska vara lätt att ta sitt klimatansvar och kommunen ska vara en föregångare.

En skola som ger alla elever möjlighet att utvecklas

Lärande startar redan i förskolan . Kunnig och behörig personal som kan möta elever, en tillräcklig elevhälsa som ger det särskilda stödet när så behövs. Elever ska lämna skolan med gymnasiebehörighet. I samverkan med näringslivet ska yrkesprogram utvecklas för att möta den kunskap som efterfrågas. Vuxenutbildning ska möta upp med validering och komplettering för att möjliggöra fast arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi går till val på socialdemokratisk politik. Efter valet är vi beredda att samtala med partier som vi ser att vi kan samarbeta med.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill styra i en majoritet med partier som strävar mot samma mål. Där vi lägger energi på att fortsätta utveckla kommunen mot att bli 14000 invånare. Där vi lyssnar till invånarnas idéer och marknadsför oss för nya som vill bo och verka här.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Tranemo

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Om en mindre kommun ska växa behöver vi ha fler attraktiva platser att bo på. Detta kan i de flesta kommuner ske i samklang med naturhänsyn.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla människor vill och behöver finnas med i ett socialt sammanhang. Att införa aktivitetsplikt kan bidra till god livskvalitet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Viktigt att öka ungas förståelse för kostens betydelse för hälsan och att man kommunen medverkar till det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vårat bostadsbolag konkurrerar inte utan kompletterar. Viktigt att det finns en aktör som aktivt verkar för hyresrätter i tillräcklig omfattning.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En åtgärd att göra ett tungt arbete mer attraktivt. det finns flera olika bra förslag på samma tema.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Minskar intresset för att aktivera sig politiskt och driva frågor den vägen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att tillräckligt bra svenska har uppnåtts för att göra vården säker och trygg för våra äldre, samt att kommunen som arbetsgivare erbjuder studierna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Risk för segregerade bostadsområden. Om staten riktar bidrag till alla ny- och ombyggnationer ökar möjligheten att hyror blir mer rimliga i alla områden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är viktigt med stor insyn i hur äldrevården bedrivs. Det tillförsäkras bäst i kommunal regi. Privata aktörers intresse innebär vinst och det är inte en angelägenhet för kommunala skattemedel.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ska vi öka motivationen för elbilar måste det vara enkelt att ladda på publika platser och arbetsplatser.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ibland finns det önskemål och möjlighet att ta emot fler än de som anvisas och då bör det bejakas. Att som vissa kommuner gör, stänga dörren är inte en bra möjlighet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Ingen privat skola finns idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ha en kulturskola och kulturverksamhet tillgänglig för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ska ta ut tillräckligt för att bedriva en tillräckligt god välfärd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Tranemos val:

 • Anställa fler socialarbetare som jobbar med ungdomar
 • Erbjuda daglig läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Utöka resurserna till särskilt stöd för elever på lågstadiet