Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vår politik är bred och hållbar för alla. Vi ser människan och lämnar ingen utanför. Vi tar ansvar för landet, regioner och kommunerna med en politik som håller ihop.

Våra viktigaste lokala förslag

Våld och kriminalitet

Narkotika blir vanligare bland ungdomar och skapar miljöer som är skadligt för alla i samhället. Med förebyggande arbete och samarbete mellan olika kommunala verksamheter och myndigheter motverkas nyrekrytering av både säljare och användare av narkotika. Vi behöver också stärka föräldrarollen. Bygga bort segregerade områden och skapa ett inkluderande samhälle.

Välfärd

Skapa bättre barnomsorg med tryggare miljö för barnen och personal får möjlighet till att vara pedagoger. Grundskolan behöver få ökade möjligheter till att flera elever ska klara kunskapsmålen. Äldreomsorg i kommunal regi, ta tillbaka kontrollen. Skapa bättre arbetsscheman utan delade turer och arbeta varannan helg. Möta upp förväntningarna med kvalitet och möjligheter.

klimat

Alla måste hjälpas åt i omställningen. Genom att satsa på solenergi, biogas, vätgas och ökad kunskap hur vi effektivare ställer om skapas framtidens nya gröna jobb. Vi vill samla all kompetens och kunskap i ett lokalt klimatråd där vi gemensamt kan arbeta fram de effektivaste åtgärderna för en bättre miljö. Även bli en del i klimatkommunerna och ta fram en klimatbudget.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt, men det finns alltid vissa frågor som vi lokalt tycker är viktigare som bränslepriserna då det drabbar landsbygden. Sedan är familjeveckan inte så stor fråga här som i en stressad storstad.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Bryt blockgränserna. S-styre med breda överenskommelser i olika sakfrågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Med de partier som ideologiskt inte går i samma riktning.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla måste ta ansvar för stoppa klimatförändringarna. Lokalt är det viktigt med ren luft och rent vatten. Vi kan göra mycket även om störst skillnad måste vara alla globalt som ställer om till en hållbarare framtid.

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att minska vägen ut på arbetsmarknaden och lättare få ett fast jobb. För att få ett CV och känna sig behövd, försörjningsstöd är ett tillfälligt stöd till man får ett fast arbete. Alla mår bra av att få arbeta och känna sig delaktig i samhället.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag är viktiga för kommuner. Både bostadsbolag som energibolag fyller viktiga funktioner som allmännyttan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En del i omställningen att lära sig ny kosthållning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Omsorgen är idag tung och svårt att rekrytera personal, det är en del i att bli attraktivare som arbetsgivare. Om personalen ska orka jobba längre upp i ålder måste arbetstiden ändras.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vid olika sakfrågor kommer inte helheten med som man måste ta hänsyn till vid olika ställningstagande. Mycket bättre om invånarna är med mera i politiken eller som medlem i ett politiskt parti där de kan få mera information och inflytande på besluten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Är en förutsättning för att det inte ska bli missförstånd eller fel.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med billiga får inte bli sämre kvalitet. Staten kan istället ge byggstöd så att hyran kan hållas lägre. En kommuns viktigaste uppgift är att säkra vård, skola och omsorg. En blandad bebyggelse är positivt och nivån på hyrorna måste regleras på annat sätt än att kommunen subventionerar hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Inga skattemedel ska gå till vinster i välfärden. Skatt ska gå till det som det är ämnat för.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ger förutsättningar att kunna ställa om till en fossilfri transportsektor. Däremot ska den som laddar betala vad det kostar, skattemedel ska inte subventionera detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska ta emot flyktingar, det är ett gemensamt ansvar. Däremot måste det ske i en takt så vi kan ge bästa förutsättningarna till integration, utbildning och jobb. Nya invånare får inte hamna i längre försörjningsstöd, kommunen måste klara sin ekonomi. Vi behöver arbetskraft och med god integration blir flyktingar en tillgång för oss alla.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det fungerar bra idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vår fritid är viktig att det ges möjlighet till ett kulturutbud för att vi ska trivas. Ännu viktigare i framtiden när vi kommer konkurrera om att vara attraktiva gentemot andra kommuner.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Högre skatt drabbar pensionärer och de med låg inkomst. Det finns ett behov av mera inkomster till kommunen men det ökar klyftorna med skattehöjningar då det drabbar människor med redan låga inkomster.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Tranåss val:

 • Införa fler yrkesgrupper i skolan vid sidan om lärarna
 • Jobba mer med narkotikabekämpning bland unga
 • Lägga mer resurser på elevhälsans förebyggande åtgärder

Så svarar S: Extra viktig Införa flera yrkesgrupper i skolan vid sidan om lärarna. Jobba mera med nakotikabekämpning bland unga. Lägga mera resurser på elevhälsans förebyggande åtgärder.