Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Tjörn

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi vill värna om välfärdssamhället och först och främst satsa pengar på skola och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Socialdemokraterna Tjörn anser att skolan på Tjörn behöver ett stort resurstillskott. Dessutom måste beslut om ny skolstruktur tas omgående. Vi vill satsa på två skolnav åk 4-9 i Bleket och Häggvall samt F-3 skolor på befintliga platser. Till skolnaven knyts kultur och fritidscentra.

Äldreomsorg

Socialdemokraterna Tjörn vill satsa på att bygga världens bästa äldreomsorg. I detta ingår att bygga ett nytt äldreboende fler trygghetsboende och att satsa på vår personal. Äldreomsorgspersonalen behöver kompetensutveckling och trygga heltidsanställningar.

Hyresrätter

Socialdemokraterna Tjörn vill satsa på byggande av fler hyresrätter på Tjörn. Idag har vi som kommun den lägsta andelen hyresrätter inom göteborgsområdet. Detta skapar problem för såväl yngre som har svårt att hitta sin första bostad som äldre som vill flytta från sin villa. Att bygga fler hyresrätter är ett måste för att hela Tjörn skall kunna leva åtet runt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ingen fråga som vi aktivt driver

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratisk majoritet med samarbete med de partier som delar våra värderingar

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier som inte delar vår värdegrund om alla människors lika värde

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Tjörn

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ha två skolnav med 4-9 skolor och låta de mindre barnen F-3 gå kvar i skolor när hemmet.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Tjörns kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tycker vi ska utreda frågan och därefter ta ställning.

Tjörns kommun ska starta kollektivtrafikbolag tillsammans med Stenungsund och Orust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För dåligt insatt i frågan för att varken säga ja eller nej.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Bättre att de politiska partierna är tydliga vad de vill innan valet. Då slipper man ha folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en solidarisk skyldighet att tillsammans med övriga kommuner i Sverige lösa detta och får då ta vår del av ansvaret.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Tjörns val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Bygga fler trygghetsboenden för äldre
 • Ge alla kommunanställda rätt till heltidstjänst