Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Tingsryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Man ska rösta på Socialdemokraterna om man vill ha ett engagerat ledarskap som tar ansvar. När andra partier bråkar internt och ägnar sig åt politisk spel håller vi socialdemokrater ihop och driver på utvecklingen av kommunen. Genom ordning och reda i ekominin och kontroll över vår gemensamma välfärd kan vi leverera en god service samt locka andra att flytta till vår vackra kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Verka för en attraktiv kommun med ordning och reda i ekonomin och verksamheterna

• Behålla kontrollen över välfärden. Ingen kommunal verksamhet skall privatiseras. • Satsningar på välfärden går före skattesänkningar. • Vi ska hantera kommunens ekonomi ansvarsfullt och med respekt för kommande generationer. Den kommunala låneskulden ska minska. • Ny ishockeyarena i Mårslycke, byggs och ägs av privat aktör där kommunen bidrar med driftsbidrag. • Permanenta ungdomscoachtjänsten

Satsningar för en bättre och mer likvärdig kommun för våra barn

• Fokus på trygghet, kunskapsresultat och tidiga insatser för barnen i skolan. • Skapa större temalekplatser på olika orter i kommunen. • Öppna en familjecentral i kommunen. • Satsa på avgiftsfria lovaktiviteter och samverkan med Fritidsbanken så att alla barn kan ha en aktiv fritid. • Ta fram ett sport- och fritidspolitiskt program i syfte att stötta ledare och få fler barn att idrotta längre.

En värdig vård och omsorg för våra äldre och bättre villkor för medarbetarna

• Äldreboendegaranti från 85 år införs. • Aktivitetssamordnare införs på våra äldreboenden. • Minst ett seniorboende byggs. • Krav på utdrag från belastningsregistret vid nyanställningar inom vård och omsorg. • Höja kontinuiteten i hemtjänsten så att de äldre känner dem som ger hjälp i hemmet. • Arbetskläder och skobidrag ska vara en självklarhet.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett socialdemokratiskt lett majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Tingsryd

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kan finnas tillfällen och platser där övervakningskameror kan vara en bra brottsförebyggande åtgärd.

All kommunal verksamhet ska förbli i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill inte privatisera vår kommunala kärnverksamhet. De resurser som är avsedda att gå till undervisning, vård och omsorg skall gå till det och inte vinster till aktieägare.

Kommunen ska eftersträva energieffektivisering vid byggen och renoveringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det handlar både om att kommunen skall vara ett föredöme i den hållbara omställningen samt att långsiktigt minska sina egna driftskostnader.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser nyttan med kommunala bolag som kan bidra till byggnation av bostäder i kommunen, hållbar energiproduktion och aktiv näringslivspolitik. Det är genom vårt energibolag som vi både producerar förnyelsebar energi och bidrar till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Utan vårt fastighetsbolag hade många av de företag vi har inte varit etablerade i kommunen idag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att barnen får i sig tillräckligt med näring för att klara en hel skoldag. Vi förordar att det ska finnas två alternativ där ett är vegetariskt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser gärna att man via centrala kollektivavtal förhandlar ner heltidsmåttet inom äldreomsorgen. Kommunen kan öka attraktiviteten inom äldreomsorgen genom lönepolitiken och övriga satsningar på arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Att kunna tillräckligt bra svenska för att göra sig förstådd och förstå de äldre och dess behov och önskemål är en grundläggande del av arbetet inom äldreomsorgen. Det handlar om att garantera patientsäkerheten, öka tryggheten och höja kvaliteten.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tror på den representativa demokratin där förtroendevalda kommuninvånare får ansvaret att fatta beslut där helheten beaktas. Det kan finnas lägen där en kommunal folkomröstning kan vara lämplig men det finns risk att helheten inte beaktas när en fråga bryts ut, och möjligheten att sedan utkräva ansvar för beslutet blir svår. Kostnaden för en folkomröstning är inte heller obetydlig.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är viktigt att det finns ett varierat utbud av bostäder. Att det finns tillgång på billiga hyresrätter är viktigt inte minst för de med begränsad ekonomi eller unga som ska flytta hemifrån. Vi anser att kommunen genom sitt bostadsbolag behöver ta ett ansvar för byggnation av hyresrätter då få privata bostadsbolag prioriterar byggnation i landsbygdskommuner.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen skall ansvara för laddinfrastruktur till den egna verksamheten. När det gäller allmänheten är det marknaden som främst skall ansvara för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Vi anser inte att det är en kommunal kärnuppgift.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att alla landets kommuner skall dela på ansvaret att ta emot människor på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: För oss är det viktigt att vi behåller kontrollen över de kommunala förskolor och grundskolor vi har idag och bibehåller vår skolstruktur. När det gäller gymnasieskolan vill vi se över strukturen utefter elevernas val och arbetsmarknadens behov. Vi utesluter dock inte ett ökat samarbete med den etablerade friskolan AMB.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vår ambition är att öka satsningarna inom kulturen och samverkan med föreningslivet. Ett exempel är att permanenta kulturnatten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vår ambition är oförändrad skattesats. Vi ser inte möjlighet till att sänka skatten i närtid mot bakgrund av de behoven vi har i skolan, vården och omsorgen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Tingsryds val:

 • Bygga en ny ishall i Tingsryd
 • Garantera alla över 85 år plats på kommunalt äldreboende
 • Minska antalet barn per grupp i kommunens förskolor

Så svarar S: Att vi har en hög pedagogtäthet, inte minst i förskolan är viktigt. Vi vill öka tryggheten och inflytandet för våra äldre genom att sänka åldersgränsen för vår äldreboendegaranti till 85 år. Vi vill se att vi lyckas med en nybyggnation av en ishall med en privat aktör där kommunen är hyresgäst.