Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Timrå

Varför ska väljarna rösta på er?

Timrå är en attraktiv och välskött kommun, vilken vi styrt sedan 2002. Men bra ska bli bättre! Vi ska fokusera på att; 1) Vidareutveckla Timrå som attraktiv livs- och boendeplats, 2) Bygga en skola med kunskap, goda resultat och lärande för livet i centrum 3) Ha en äldreomsorg där du får åldras med trygghet, värdighet och stolthet 4) Fler i arbete - det är grunden för ett självständigt liv.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka resurserna för tidiga insatser i skolan

Alla ska ges reella möjligheter att lyckas med sin skolgång, eftersom det är en förutsättning för ett självständigt liv. Målet är att våra skolor ska tillhöra de bästa i Sverige! Det betyder ett fortsatt arbete för att öka kvaliteten: tidiga insatser för elever med särskilda behov, en skola som utmanar elever med ambitioner, ökad andel behöriga lärare samt ett fokus på arbetet mot mobbning.

införa fria arbetsskor och arbetskläder inom äldre- och barnomsorgen.

Vår äldreomsorg ska ha högsta kvalitet. Våra äldre ska åldras med trygghet, värdighet och stolthet. Det betyder att arbetet med att bygga ett äldre- och omsorgscenter fortsätter, ett fokus på insatser för att bryta äldres ensamhet, en fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst samt att arbetsvillkoren för dem som arbetar inom äldreomsorgen förbättras.

Vidareutveckla det lokala jobbspåret – unga och nyanlända ska snabbt ut i jobb

Timrå har Norrlands bästa företagsklimat. För det är vi stolta, men inte nöjda. Det ska vara enkelt att driva företag i Timrå och vår företagsservice ska vara bäst i Sverige. Vi ser potentialen i besöksnäringen. Med rätt insatser kan den generera ökad tillväxt och högre sysselsättning. Och vi kommer att göra allt vi kan för att det ska bli en stor energiintensiv industrietablering i kommunen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att det är vi socialdemokrater som styr och leder Timrå kommun under kommande mandatperiod.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Frågan låter sig inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Det beror på vad det gäller.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi kan sympatisera med idéen, men rent krasst finns det helt enkelt inte pengar till det. Däremot ställer vi oss positiv till en arbetstidsförkortning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns inga sådana ekonomiska möjligheter, dock gör vi vad vi kan, via Timråbo, att erbjuda timråborna så billiga och kvalitativt goda hyreslägenheter som möjligt är.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska, och gör det, bidra till att det finns offentliga laddstolpar i kommunen, men i grunden är detta en fråga för marknaden att lösa

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Här måste och ska alla landets kommuner vara med och ta ansvar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi är i grunden motståndare till att privata vinstdrivande företag får driva skolor i Sverige och i Timrå. Vår skola är den bästa i Västernorrland och den tillhör den bästa fjärdedelen i landet. En privat skola skulle inte tillföra någonting, tvärtom.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Så lite som möjligt, så klart. I dagsläget bedömer vi att vi behöver ha den nivå vi har idag för att kunna leverera en hög kvalitet på vår välfärd, men på sikt har vi förhoppningen att kunna sänka skatten något.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Timrås val:

 • Erbjuda fler aktiviteter för äldre
 • Erbjuda gratis ytterkläder till hemtjänstpersonal
 • Erbjuda vård- och omsorgspersonal fria arbetsskor och arbetskläder