Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Täby kan bättre! Vi vill stoppa utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar av fastigheter och mark. Vi vill ha hög kvalité inom skola, vård och omsorg. Stoppa slöseriet med skattepengar i form av kvalitetsbonusar för verksamhet som vi skattebetalare redan betalt för. Öka takten i kommunens klimatomställning samt inrätta en klimatfond för småföretagare.

Våra viktigaste lokala förslag

1) Ökad arbetstakt i kommunens klimatomställning.

Vi föreslår en klimatfond för främst de mindre företagen i Täby som får hjälp i sitt omställningsarbete och vi har som krav att Täby ska vara helt fossilfritt senast år 2040 och inga utsläpp från egen verksamhet senast år 2030.

2) Mer resurser till skola och omsorg

Täby tillhör de kommuner som har lägst skolpeng i landet och äldreomsorgen är till stora delar privatiserad med liten kontroll. Vi saknar kommunal hemtjänst. Alltså föreslår vi höjd skolpeng och kvalitetssäkrad utveckling av omsorgen.

3) Fältassistenter och schyssta arbetsvillkor i välfärden

Det moderata styret anställer kommunvakter för att ”stärka tryggheten” i Täby – som redan är en av landets tryggaste kommuner. Vi vill anställa fältassistenter som under kvällar och helger finns där ungdomar finns. Vi ska också ha en välfärdspersonal med relevant utbildning, hållbara arbetstider och rätt till kompetensutveckling.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mittensamverkan

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett kommunalt bostadsbolag behövs för att Täbys unga och äldre ska kunna flytta om och när de vill, men ändå bo kvar i kommunen. Viktigt är också att säkerställa möjligheten till arbetskraft för kommunens alla arbetsgivare, deras anställda ska inte behöva pendla låga sträckor.

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en fråga som vi Socialdemokrater har drivit i många år. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken för att minska bilberoendet och därmed uppnå klimatmålen. Vi har Roslagsbanan, men den är inte tillräcklig för att klara framtida behov.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är tryggt att veta för dem som blir äldre i Täby att det finns en plats på ett boende, inom kommunen. Vi vill ha ökad valfrihet och det innebär fler kommunala boenden. Kvaliteten inom äldreomsorgen måste utvecklas och säkerställas.

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Täby har behov av mötesplatser för både unga och äldre och vi ser gärna en kombination av senior- och ungdomscenter. Vi vill ha mötesplatser i alla stadsdelar i kommunen. Det senaste förslaget om ett mobilt seniorcenter i olika bibliotek är värt ett försök.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ha heltid, med en timma friskvård varje dag. Om mer resurser tillförs räcker det till fler personal som får en drägligare arbetsbörda. Då ökar trivseln och fler människor vill arbeta inom vården.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kan finnas behov av folkomröstning vid speciella frågor som särskilt berör kommunens innevånare. Vi vill i första hand ha en utökad medborgardialog, där invånarna involveras i fler frågor än enbart nybyggen. Ett exempel på att dialog behövs är den upprördhet som anläggningen av hundlekplats i Visinge orsakade.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är nödvändigt att förstå och göra sig förstådd inom hemtjänsten och äldreomsorgen, för personalen och för den som tar emot omsorgen. Det ger kvalitet och trygghet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är självklart att alla skolor ska ta emot alla elever. Detta gäller även elever med särskilda behov. Elever ska välja skola, skolan ska inte välja elever.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om vi ska prata reell valfrihet måste det finnas kommunala alternativ inom både äldreomsorg och hemtjänst. Inom hemtjänsten i Täby saknas det kommunala alternativet. Vi behöver inte fler privata vårdgivare i kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Laddstolpar är en kommunal fråga. Det handlar om kommunens klimatomställningsarbete; tillgången på laddstolpar måste öka för att medborgarna ska kunna köra fossilfritt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Täby måste ta sitt övergripande ansvar och även ge flyktingar möjlighet att bo kvar i kommunen efter de två första åren. Den solidariteten är nödvändig.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De privat drivna skolorna ska inte bli fler i Täby. Det ska finnas minst en kommunal förskola i varje stadsdel. Vi vill ha skolor som ger eleven kunskap, trygghet och framtidstro och läraren goda arbetsvillkor med fokus på undervisningen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kulturen är eftersatt i Täby. Biblioteken ska vara mer tillgängliga och finnas i fler kommundelar. Biblioteket i Hägernäs borde snarast flytta till Hägernäs centrum. Deltagaravgiften i kulturskolan ska sänkas med 50 procent. En viktig princip är att kommunens lokaler och idrottsplaner ska vara kostnadsfria för barn- och ungdomsföreningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vårt samhälle står inför stora utmaningar; finansieringen av välfärden, klimatomställningen och bostäderna. Detta måste tas med i budgetarbetet. Vi kan inte längre sälja ut gemensamma tillgångar för att betala för till exempel eftersatt underhåll.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Täbys val:

 • Anställa fler fältassistenter inom socialtjänsten
 • Bygga fler idrottsanläggningar
 • Höja skolpengen i kommunen