Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Svenljunga

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga fler bostäder

Utveckla skolan i hela kommunen

Fler jobb i kommunen

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill värna strandskyddet samtidigt som vi på vissa utpekade platser vill möjliggöra för attraktiva boenden i strandnära miljö.

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är tyvärr alltför många elever som idag inte äter skollunch alls. Vi vill se att fler barn äter lunch i skolan innan vi inför köttfria dagar. Detta kräver dialog med elever och vårdnadshavare för att hitta en balans.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Arbetsmiljön är en mycket viktig fråga för oss. Vi vet att vår personal har det tufft och att vi kommer få svårt att klara kompetensförsörjningen på sikt. Detta kan var en väg att gå för att attrahera fler som vill arbeta hos oss.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att vi människor förstår varann är jätteviktigt i ett samhälle. Nivån på språktestet är avgörande för om vi ställer oss positiva eller inte.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Våra ungdomar behöver mindre och billiga lägenheter spå att de kan flytta hemifrån. Den privata marknaden vill inte bygga den typen av bostäder då det idag inte är lönsamt. Här kan kommunen vara en möjliggörare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska tillhandahålla mark och plats för laddstolpar. Vi ser att det sedan är externa aktörer som ska sälja laddning till bilisterna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi kommer inom en kort tid att sakna arbetskraft i flera av våra verksamheter och även företagen är oroliga för kompetensförsörjningen. Det viktiga är hur vi tar emot och integrerar dem som kommer till oss.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har under många år satsat väldigt lite på kultur i Svenljunga. Vi tycker att kultur är viktigt och berikar människor samtidigt som det kan locka turister till vår kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har de senaste två åren sänkt skatten. Den nivå vi har nu gör att vi kan klara våra verksamheter och samtidigt satsa lite på förbättringar. En lägre skatt skulle innebära att vi riskerar besparingar på t ex skolan och omsorgen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Svenljungas val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Planlägga fler bostadstomter
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor