Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Surahammar

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi går till val med ett förnyat lag, ny energi och en tydlig vision om hur vi vill utveckla kommunen. Vi vill bygga bort bostadsbristen, satsa på välfärden, mindre grupper i skola och förskola och en trygg omsorg för alla. Schyssta villkor och en bra arbetsmiljö för alla som jobbar i välfärden och ordning och reda på hur kommunen sköts är viktigt för oss. Vi vill samarbeta för kommunens bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygg bort bostadsbristen

Säg nej till utförsäljning och privatisering av Surahus! • Ge Surahus i uppdrag att sätta igång byggande av fler hyresrätter för vanligt folk. • Prioritera en långsiktig bostadsförsörjningsplan för hela kommunen • Planlägga områden i hela kommunen för villabyggande, andra bostäder och företagsetableringar. • Inrätta en tomtkö för de som vill bygga nytt

Ordning och reda i hur kommunen styrs

Lyhördhet, transparens och ordning och reda på hur kommunen sköts är nyckeln. Får vi möjlighet kommer vi att jobba hårt för att alla ska få snabb professionell kommunal service, likvärdig behandling och bra bemötande. Vi har alla ett gemensamt intresse att utveckla kommunen och hitta de bästa lösningarna. Vi vill samarbeta över parti- och blockgränser för kommunens bästa.

Satsa på skolan och barnen!

Vi vill satsa på att höja resultaten och ge alla barn en bra start i livet. Surahammar ska vara en av landets främsta skolkommuner! Vi satsar på: • En ny mellanstadieskola i Surahammar för att minska trångboddheten och bättre arbetsmiljö. • Mindre grupper i förskolan, mindre klasser i skolan • Ungas psykiska hälsa - Bättre arbetsro - Längre öppettider på fritidsgårdarna

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i någon avgörande fråga. Vi är en demokratisk organisation, vi ställer upp på den politik som vi i vårt parti beslutar tillsammans på våra kongresser. Sen tycker vi förstås lite olika i en del sakfrågor men huvudinriktningen är vi överens om.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett modernt politiskt styre där kommunens bästa går före blockpolitik. Nästa politiska styre ska kunna rösta ja till ett bra förslag oavsett var förslaget kommer ifrån. Vi hoppas att väljarna ger oss förtroendet att leda ett sådant modernt och resultatinriktat politiskt styre. För Surahammars kommuns bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, deras grundläggande värderingar är för olika våra.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Surahammar

Kommunen ska lösa bostadsbristen genom att prioritera villabebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det behövs nya villaområden, men också fler hyresrätter, och andra boendeformer för att få igång flyttkedjor och bygga bort bostadsbristen.

Det kommunala bostadsbolaget ska vara kvar i kommunal ägo

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill utveckla SurahammarsHus och inte sälja ut det som högern drivit. Vi vill att Surahus tar täten i att bygga nya hyresrätter för vanligt folk.

Kommunen ska bygga en ny mellanstadieskola i Surahammar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det här är ett projekt som vi satte igång, givetvis vill vi genomföra det. En ny skola behövs i Surahammar för att minska trångboddheten, förbättra arbetsmiljön, möta framtidens behov av fler elever och moderna lokaler.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är bra med hållbar, varierad, god och näringsrik kost i skolan, men vi tror inte på tvång för att främja det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte konkurrera med privata bolag men mäste kunna erbjuda till exempel bostäder via allmännyttan.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är upp till förhandlingar mellan fack och arbetsgivare för att komma överens om arbetstid och andra villkor för de som jobbar i välfärden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är givet att alla som jobbar med människor i vård och omsorg ska kunna kommunicera på svenska. Det är viktigt för säkerheten och trygghet för alla brukare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Över 1000 pers står i kö till SurahammarsHus. Bygg bort bostadsbristen! Hyresrätter som vanligt folk har råd med är en viktig del av lösningen. Vi vill att kommunen går före och då tror vi privata byggherrar följer efter. Unga måste kunna flytta hemifrån, äldre måste kunna sälja villan och bo kvar i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Skattepengar ska gå till välfärd inte privata vinster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har ett ansvar att vi hänger med i utvecklingen med fler laddbara fordon, men det är inte bara kommunens ansvar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla kommuner i landet mäste ta sin del av ansvaret att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inget emot att elever väljer skola eller att det finns friskolor. Vi vill sätta stopp för vinstiakten i skolan

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill inrätta en kultur- fritids- och turismnämnd så att bla kulturfrägor prioriteras högre.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inga planer på varken höjd eller sänkt skatt. Vår skattenivå är i miiten av Västmanlands kommuner. Den kan inte vara mycket högre än i närliggande kommuner om vi ska locka fler invånare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Surahammars val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Minska barngrupperna i skola och förskola
 • Verka för att polisens närvaro stärks i kommunen