Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Om du som vi, tror på att vi är starkare tillsammans. Kommunen, företagarna och civilsamhället-tillsammans bygger vi ett starkare samhälle där vi gemensamt utvecklar kommunen. Kärnan i den kommunala verksamheten, vård, skola och omsorg sak fortsatt bedrivas i kommunal regi samt i kooperativa lösningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Införa en Social Inveteringsfond

Vi vill starta en Social Investeringsfond för satsningar på barn och ungdomar. Den Sociala Investeringsfonden handlar om att tydligt avsätta finansiella resurser till förebyggande insatser. Kommunala verksamheter behöver få möjligheter att prova, testa och utvärdera insatser som minskar ojämlikheter, utanförskap och öka den psykiska hälsan, inte minst nu efter pandemin.

Satsa på Idrottsföreningar och Kultur

Vi vill stärka upp med en föreningsstödjare som ett komplement till de funktioner som redan finns idag, samt öka anläggningsbidraget och utbildningsstödet till föreningarna. Vi vill skapa ett Kulturråd i syfte att lyfta kulturen och kulturutövarna i vår kommun. Kulturrådet ska bli en arena där kulturutövarna står för kompetensen och kommunen verkar som en samlande och samverkande kraft.

Bygga Norra Bron

Norra Bron är en viktig utveckling för Sunne som helhet, en förutsättning om vi ska kunna växa. Vi vill starta byggnationen under mandatperioden genom att tillföra resurser för att förverkliga dröm till sanning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Däremot finns det olika förutsättningar beroende vart i landet man bor, så olika frågor kan ju vara mer eller mindre aktuella.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart med egen S-majoritet, för övrigt så spekulerar vi inte i eventuella samarbeten/samverkanskonstellationer innan valresultatet är klart.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Då vi redan har utpekade områden finner vi denna fråga ej aktuell.

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Under förutsättning att det blir en drift- och samfinansiering med flera aktörer.

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En ny bro är en förutsättning för om vi ska kunna fortsätta växa, en viktig utveckling för Sunne som helhet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att barn och elever fortsatt ska kunna få välja själva vad de äter är viktigt för oss.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tex vårt kommunala fastighetsbolag är en garanti för att det finns hyresrätter med rimliga hyror, samt att i mindre kommuner där marknadsvärdet på nybyggnationen inte går att jämföra med hur det ser ut i större städer och där kommunerna allt som ofta får gå in med kapital för nedskrivningar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Förslaget i sig är bra, utmaningen är bara att vi har för få som vill jobba inom äldreomsorgen redan nu och med färre timmar per heltid så innebär det i praktiken att ännu fler turer kommer bli obemannade alternativ att personalen tvingas jobba övertid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Fler folkomröstningar kommer till slut att urholka meningen med de demokratiska valen vi har idag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att kunna svenska språket är många gånger nyckeln till ett arbete.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I de fall det menas att vårt kommunala fastighetsbolag bygger. Kommunen har ju sistahandsansvaret för alla sina medborgare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Välfärdens kärnverksamhet ska bedrivas i kommunal regi INTE av riskkapitalistbolag. Våra skattepengar ska inte gå till aktieägarutdelningar utan tillbaka till välfärden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser att de privata bolagen/företagen redan startat utbyggnaden, för övrigt ser vi detta som en statlig infrastrukturfråga.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den modell vi har idag ska fortsatt vara kvar för att bevara en likvärdighet mellan kommunerna. Hänsyn måste tas till de olika kommunernas förutsättningar och tidigare mottagande. En jämn fördelningen behöver vara målet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Absolut ingenting, förutom i de kooperativa möjligheterna som redan finns idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen är en viktig del i samhället och att alla får möjlighet att ta del av den oavsett förutsättningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ser att vi behöver ha kvar den skattesats vi har idag för att klara av den kommunala servicen vi bedriver. Detta under förutsättning att vi fortsatt har en regering som verkar för en ekonomisk fördelningspolitik som tar hänsyn till kommuners olikheter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Sunnes val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Utöka bidragen till föreningar
 • Utöka förebyggande insatserna mot missbrukare