Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Sundsvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är redo att ta oss an Sundsvalls utmaningar. Vi väljer investeringar i jobb, välfärd och trygghet istället för skattesänkningar och privatiseringar. Vi vill bland annat se fler åtgärder för att bekämpa arbetslösheten, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan och se till att barn och unga i riskzon får stöd och hjälp tidigare än idag. Vi vill att Sundsvall ska framåt. Tillsammans.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler jobb

Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Vi vill att fler får möjlighet till att byta försörjningsstöd mot arbete och sysselsättning. Vi vill erbjuda fler möjligheter till utbildning, språkträning och arbetsträning, i såväl kommunala verksamheter som i samarbete med privata företag. För att nya jobb ska växa fram behövs mer verksamhetsmark och fler yrkes- och vuxenutbildningar.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Skolan i Sverige är ojämlik, så även i Sundsvall. Vi vill att resurserna ska fördelas så att skolor som har större utmaningar prioriteras ännu mer. Vi vill att vinstuttag förbjuds i skolan och att den kommunala skolan kompenseras för det större ansvar som den har. Elevhälsan ska förstärkas genom fler kuratorer och vi vill stärka barnens rätt till förskola och öka bemanningen.

Förbättra arbetsvillkoren för välfärdspersonalen

Fler behöver vilja bli välfärdsarbetare. För det krävs bättre arbetsvillkor, tryggare anställningar och bättre arbetsmiljö. Arbetet med att fasa ut delade turerna ska slutföras och vi vill erbjuda personalen i vård och omsorg fria arbetsskor. Fler ska ha möjlighet att studera till undersköterska och andra välfärdsyrken på arbetstid.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har haft ett gott samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet, och ser det naturligt att i första hand försöka söka samarbete med dessa efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Sundsvall

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi prioriterar trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdena, tex ordningsvakter, men framförallt fältassistenter och en närvarande socialtjänst.

Fler åtgärder ska införas för att göra Sundsvall klimatneutralt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi arbetar för en klimatsmart nyindustrialisering i Sundsvallsregionen, för ett ökat byggande i trä och för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till mer tid i förskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill utöka bemanningen i förskolan för att stärka barnens rätt till förskola. Vi vill prioritera barn till arbetssökande.

Skolor med större behov ska få mer resurser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill att mer pengar ska gå till de elever som har störst behov och då är det också rimligt att den kommunala skolan kompenseras för det större ansvar den har.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att Sundsvallsborna har nytta av ett visst gemensamt ägande, tex av ett allmännyttigt bostadsbolag och energibolag. Vi anser inte att de kommunala bolag vi har idag utgör en osund konkurrent till näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill förbättra välfärdspersonalens arbetsvillkor och är beredda att testa olika arbetstidsmodeller. Däremot ser vi inte att det är möjligt att erbjuda 6 timmars arbetsdag överallt. Vi prioriterar arbetet med att fasa ut delade turer.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill se fler, billiga , hyresrätter. Därför vill vi upplåta mark till aktörer som vill bygga bostäder med lägre hyror. Vi vill att Mitthem fortsatt ska vara en gemensamt ägd aktör som bidrar till att fler kan komma in på bostadsmarknaden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill att alla kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagande. Sverige och Sundsvall ska ta sitt ansvar utifrån storlek. Vi ska skapa förutsättningar för en god integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Friskolor kan vara ett komplement till den kommunala skolan, men vi är kritiska mot den marknadsskola vi ser i Sverige idag. Vi vill att den kommunala skolan ska kompenseras för det större ansvar den har och att vinstuttag i skolan ska förbjudas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inga förslag på att förändra kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Sundsvalls val:

 • Erbjuda fler gratis lovaktiviteter
 • Erbjuda fler yrkes- och vuxenutbildningar
 • Erbjuda gratis arbetsskor i vård- och omsorgsyrken