Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi socialdemokrater vill att Strängnäs ska bli ännu tryggare för alla. Oavsett bakgrund eller ekonomi ska alla ha möjlighet att växa och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det segregerade samhället som sänker livschanser och göder kriminalitet ska bekämpas. Vi som bor i kommunen ska känna oss trygga att ta nya språng i livet. Det görs genom att tillsammans bygga värden som gör Strängnäs starkt.

Våra viktigaste lokala förslag

EN BÄTTRE SKOLA ÄN IDAG – EN SOM GER LIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA

- Säkerställa att förskolan och grundskolan är en trygg plats med -Ordning och studiero med det stöd som behövs för att nå målen -Ge förutsättningar för skolledare och pedagoger att utföra sitt grunduppdrag - Finansiera genom att det kompensatoriska stödet ska öka - Särskolans integration och innehåll - Verka för att lokalt upphäva de negativa effekterna av friskolornas kösystem

MÖT UTMANINGEN AV ETT KLIMATNÖDLÄGE

- Underlätta för att ta cykeln istället för bilen -Lokalisera bebyggelsen så att den kan försörjas med kollektivtrafik. - Ta hänsyn till klimat och biologisk mångfald i våra nya bostadsområden - Satsa långsiktig på att uppnå fossilfrihet inom transportsektorn! - Effektivisera produktionen och användningen av energi, modern teknik och information - Planera förebyggande mot översvämningar

TRYGG UPPVÄXT FÖR ALLA BARN OCH UNGA

- Tidiga insatser för barn och elever som behöver det, oftast redan i förskolan - Skolan och omsorgen ska få bättre stöd att identifiera barn i riskzonen - Samverkan mellan skola, vård, socialtjänst, polis och fastighetsförvaltare ska förstärkas - Starkare fokus på att få vuxna etablerade på arbetsmarknaden - Ett brett och starkt föreningsliv

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Våra lokala riktlinjer följer de beslut om vår politik som är fattade det senaste åren. Vi går till val med ett program som vilar på socialdemokratiska värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Men beroende på vårt lokala sammanhang så lyfter vi kanske inte samma frågor hela tiden.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är ett samarbetsparti. Våra förtroendevalda samarbetar med andra partier, förenings- och näringsliv och enskilda invånare. Vi vill samverka tillsammans mot SAMHÄLLSPROBLEMEN och skapa ett bättre samhälle med de partier som delar vår syn på allas lika värde och som är beredda på att sätta kommunens intressen i fokus. Med det sagt så kommer vi inte finnas i ett styre tillsammans med (SD).

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte finnas i ett styre tillsammans med (SD).

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Strängnäss val:

 • Genomföra en lönesatsning på lärare
 • Lägga mer resurser på elever i behov av stöd
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Strängnäss val:

 • Alla lämpliga kommunala fastigheter ska förses med solceller
 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga