Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna är det parti som står upp för alla människors lika värde. Vi lämnar ingen utanför och vi gör inte det på bekostnad av någon annans rättigheter.

Våra viktigaste lokala förslag

Bryta skolsegregationen

De stora betygsskillnaderna inom Söderhamns skolor måste få ett slut. Alla elever har rätt till likvärdiga villkor och gå ut med gymnasiebehörighet.

Fler i arbete

Alla som kan jobba, ska jobba. Därför behövs fler åtgärder och ett tydligare fokus på att få ner den höga arbetslösheten.

Bekämpa barnfattigdomen

För att få rättvisa uppväxtvillkor för alla barn måste barnfattigdomen bekämpas. Därför behövs fler arbetstillfällen och utbildningsplatser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i huvudsak

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett stabilt styre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen måste också prioritera förebyggande insatser. Målsättning ska alltid vara att kameror inte ska behövas, utan trygghet ska kunna skapas även på andra sätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Inte obligatoriskt men en bra kost enligt livsmedelsverket ska ges

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag som t ex Faxeholmen (allmännyttan) fyller en viktig funktion

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I den utsträckning det är möjligt

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen måste säkerställa att den erbjuder språkutbildning till alla efter behov

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att motverka segregationen och ta ett gemensamt ansvar

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Boende är en mänsklig rättighet

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej, vinst i välfärden ska inte förekomma

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tills att andra aktörer har etablerat tillräckliga

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En dialog måste föras nationellt men kommuner bör få påverka utifrån sin förmåga

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vinst i välfärden ska inte förekomma

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag har inte alla barn råd att ta del av kultur och fritidsaktiviteter

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Söderhamns val:

 • Förstärka elevhälsan
 • Prioritera arbetet mot barnfattigdom
 • Utöka insatserna mot arbetslöshet