Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Smedjebacken

Varför ska väljarna rösta på er?

Våra tre prioriteringar: - Ordning och reda - Välfärden först - Hela kommunen ska utvecklas

Våra viktigaste lokala förslag

Mer resurser till Skola

Vi genomför ett projekt för en jämlik förskola och skola. Målet är att alla elever ska klara grundskolan. Mer resurser till dem som behöver det mest.

Äldreomsorgssatsning

Vår äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och utgå från den äldres behov. Vi har påbörjat en äldreomsorgssatsning som innebär fler fast anställda, kompetensutveckling för personalen och bättre kontinuitet!

Hela kommunen ska utvecklas

Hela Smedjebackens kommun ska leva och vi ska ta tillvara på det engagemang som finns runt om i vår kommun inom kultur-, förenings och näringsliv. Utveckling sker i dialog och samverkan med våra medborgare.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett brett samarbete. Alla positiva krafter behövs för att utveckla vår kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Smedjebacken

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att ge försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska införa lärlingsanställningar för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska satsa på att utveckla byarna utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Smedjebacken har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag drivs all kommunal välfärd i egen regi. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Vi säger nej till privatiseringar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Smedjebackens val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Avsätta mer resurser till skolan
 • Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för äldre