Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Skurup

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det partiet som inte gör skillnad på människor, samhällsklass och plånbok. Att satsa på förebyggande åtgärder som en investering i barn och ungas framtid. Därför ger vi personalen i skola och omsorg större löneutrymme och resurser. I vår kommun värderar vi våra äldre genom att satsa på personalen vård och äldreomsorg för en meningsfull vardag.

Våra viktigaste lokala förslag

Ja till kultur- och ungdomshus på Mackleantomten

Det har länge saknats en samlingsplats där ungdomar kan mötas för att själva skapa sina fritidsaktiviteter. En plats för allehanda konstformer som musik, konst, fysisk aktivitet med mera. Därför är ett kultur- och ungdomshus en av våra viktigaste valfrågor för att ge ungdomarna en meningsfull fritid.

Satsa på förbyggande insatser

Fler fältsekreterare, fler vuxna i skolan och på fritids. Involvera och engagera föreningslivet genom ett stöd för föreningar som tar ett större socialt ansvar för ungdomar på glid.

Satsa på personalen

För att få en välfungerande verksamhet är personalfrågan den enskilt viktigaste, i såväl skolan som äldreomsorgen. Utan personalen fungerar varken skola, vård, äldreomsorg eller annan kommunal service.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att säkerställa en garanterad vattenleverans till våra kommuninvånare ansluter vi oss till Sydvatten, men vi kommer också behålla egen vattenreserv i kommunen.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att kommunen ska kunna fortsätta växa är vi beroende av lokalt näringsliv för arbetstillfällen och bostäder för vanligt folk. Att då ej kunna ta jordbruksmark i anspråk är förödande.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Skattemedel ska gå till äldreomsorgen och inte i vinstdrivande aktieägarnas fickor.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Arbetsmiljön måste förbättras och lönerna höjas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det skall finnas bostäder till alla. En social rättighet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tar emot de vi blir ålagda att ta emot. Fördelas solidariskt över landets 290 kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Skattemedel skall inte gå till privata företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Se en av våra prioriterade frågor.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Skurups val:

 • Bygga en ny grundskola på Västeräng
 • Ersätta timanställning med fast anställning i äldreomsorgen
 • Fördubbla antalet patrullerande trygghetsvärdar