Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser personalen i våra verksamheter som den viktigaste resursen därför måste vi satsa mer på dem. Miljöfrågan måste upp på agendan. Skola och utbildning är viktiga satsningar för folkhälsan bla.

Våra viktigaste lokala förslag

öka grundbemanningen i omsorg och vård

Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och säkerställa att medarbetare har en god, stressfri arbetsmiljö.

öka resurserna till skolan

Skolan behöver ökade resurser för en bättre arbetsmiljö för både personal och elever. Även öka andelen behöriga lärare och mer utrymme för kompetensutveckling

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att socialdemokraterna får fler mandat så att det blir mer socialistiska beslut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folkbildningen är viktig och här är biblioteken en viktig resurs

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Varför skulle detta bara gälla nyanlända? Idag finns det redan krav på individen som uppbär försörjningsstöd.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Konkurrens är bra när det gäller andra frågor än vård, skola och omsorg

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigare med en god kunskap i näringslära och kost. Av miljöskäl kan det vara verksamt, men matsvinnet är också av vikt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Medborgardialogen ska förbättras då förtroendevalda av folket får en närhet till medborgarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Satsa mer på SFI

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Allmännyttan ska återinföras i kommunen

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att verksamheterna ska bedrivas i egen regi med hög kvalitet där förtroendevalda har insyn och påverkansmöjligheter att kunna förändra om det behövs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tillsammans med biltillverkarna ska vi skapa en fungerande laddinfrastruktur.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om du flyr så gör du det av en anledning. Socialdemokraterna är ett humanistiskt parti som drivs av alla människors lika värde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Inte alls - företag som drivs på affärsmässiga grunder alltså mot en finansiell vinst. Här går kunskap före vinst.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: I Sjöbo läggs det alldeles för lite resurser för att göra kulturen tillgänglig för alla

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det krävs inte mer pengar i kommunens kassa då vi under flera år gått med stort plus.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Sjöbos val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Ta bort avgiften för kulturskolan