Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokratin är en motståndsrörelse mot klassklyftor och orättvisor och för lika möjligheter att kunna påverka sin egen framtid. Vi har goda möjligheter att skapa en bättre och tryggare kommun När samhället och förutsättningarna förändras ska vi ha kraften och modet att ständigt ställa frågan om vårt ansvar att utveckla samhället, minska klyftorna och ge alla människor rätten till ett gott liv

Våra viktigaste lokala förslag

Låglönesatsning

Låglönesatsning till de lägst betalda kommunanställda främst inom vård och omsorg

Skol och barnomsorg efter behov

Barnomsorgen ska grundas på barnens behov och föräldrarnas arbetsvillkor. Längre öppettider

Aktiva satsningar på kultur, fritids- och föreningsliv

Kulturaktiviteter för alla åldersgrupper, förenings- och fritidsliv är trygghetsskapande och bidrar till integration och gemenskap i samhällslivet. Möjliggöra utövandet av e-sport och interaktiv träning/tävling genom anpassade lokaler och bidrag

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppna för diskussioner men inte med Sverigedemokraterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska vara möjligt för de flesta att bo i attraktiva lägen och inte enbart för fä

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt med en stark stadskärna men ska landsbygden överleva måste vi satsa på byarna också. Kan inte vara lika överallt men samhällsservice är en förutsättning. småskalighet likaså

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunens ekonomi är förutsättningar för att kunna investera och underhålla. Dock får inte det ekonomiska målet begränsa medel till välfärden så som skola vård och omsorg

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag är något vi äger gemensamt och har möjlighet att påverka.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Simrishamn har vi flera rätter att välja mellan varje dag. Att ta bort kött som alternativ ser inte vi som det bästa. Information om köttets påverkan är bättre så elever kan göra sina egna val

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vård och omsorgsyrket är tyvärr inte så populärt och ska vi göra något så måste det vara något som verkligen uppmärksammas. För att yrket ska bli med attraktivt vore detta en bra idé

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språket är ett viktigt verktyg när vi kommunicerar med varandra. Basnivå på svenska är bra

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla skolor måste hjälpas åt med att ALLA elever är välkomna och det fria skolvalet gäller ju alla skolor så även friskolor

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är emot konkurrensutsättning i välfärden. Kontrollen ska vara hos en huvudman dvs kommunen

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ansvarar för den egna fordonsparkens övergång till fossilfri drift.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har ett kommuntal som vi följer. Har över tid tagit emot fler än vårt ansvar. Det tycker vi är bra

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi är emot aktiebolag och stora skolor med vinstintresse. Skolor som drivs i form av kollektiv och är av mindre enheter har vi inget emot.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Simrishamns kommun är en kulturkommun och det vi satsar på kultur får vi tillbaka Föreningslivet ska ha fördelaktiga bidrag då de sysselsätter invånarna och gör ett förebyggande arbete

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Simrishamns val:

 • Erbjuda barnomsorg på obekväma tider
 • Montera solceller på kommunägda tak
 • Öka det kommunala stödet till föreningslivet