Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Sävsjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vision är en kommun där alla kan få en trygg uppväxt och en värdig ålderdom, med ett rikt kulturliv präglat av mångfald. En plats som kännetecknas av en ren och välskött miljö, där våra barn kan få en stimulerande skolgång med resurser som speglar behoven. En ungdomsvänlig kommun med arbetsplatser där arbetsmiljön och kompetensutveckling är i fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

En kommun för alla

En värdig ålderdom med högre personaltäthet och trygghetsboenden i varje tätort, ökad tillgänglighet i alla kommundelar genom en utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik, och ett rikt kulturliv präglat av mångfald med satsningar på flerspråkighet på kommunens bibliotek. Ett solidariskt flyktingmottagande med erbjudande om SFI-undervisning även för individer (massflyktingar) över 18-år

En ren och trygg miljö

En kommun som kännetecknas av en välskött och snygg miljö med regelbundna och återkommande skräpplockarveckor i kommunen, att vi utveckla våra naturområden i alla kommundelar och har arbetsplatser där arbetsmiljön är i fokus med trygga anställningar med rätt till heltid, likvärdiga löner, gratis skyddskläder inom vård, äldreomsorg och förskola, och ett utbildat skyddsombud på varje arbetsplats.

En plats att växa på

En trygg och stimulerande skolgång tillgänglig för alla på hemmaorten, med en ny förskola med minst fem avdelningar i Vrigstad nästa mandatperiod samt skapa möjlighet för ytterligare en avdelning i Stockaryd. En ungdomsvänlig kommun med stöd till ungdomsidrotten, en musikskola som alla har råd med som är tillgänglig för alla oavsett bostadsort och en aktiv fritidsgårdsverksamhet i alla tätorter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ett större fokus på de utmaningar som finns i en landsbygdskommun, t ex tillgänglighet, kollektivtrafik och kompetensförsörjning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Beroende på valresultat samarbete med ett eller flera partier som delar vår vision för Sävsjö kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Sävsjö

Kommunen ska säga ja till ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen bör underlätta för den gröna omställningen genom satsningar på förnyelsebara energikällor, t ex genom en satsning på solceller på kommunala byggnader. Etablering av nya vindkraftverk kan också vara ett led i detta, men här behöver stor hänsyn tas till markägare, grannar och påverkan på den lokala miljön.

Bokbeståndet på kommunens bibliotek ska vara flerspråkigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tillgängliga bibliotek med utökade öppettider och satsningar på flerspråkighet i kommunens tätorter är en viktig valfråga för oss.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska undvika att konkurrera med det privata näringslivet i de områden som ligger utanför kommunens kärnverksamhet, däremot så kan det uppstå behov i en landsbygdskommun pga exempelvis bristande tillgänglighet som bäst kompenseras av kommunala bolag, SAVMAN är ett exempel på detta.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Mer vegetarisk, klimatsmart och lokalproducerad mat ska serveras i skolan men det bör alltid finnas flera alternativ, en mätt elev tar till sig kunskap bäst. Fokus på minskat matsvinn är också viktigt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är ett av förslagen i vårt lokala valprogram. Förslaget har prövats i andra kommuner med goda effekter på både medarbetarnas hälsa och arbetets kvalitet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Frågan avgörs egentligen av kommuninvånarna, om 10% av befolkningen i en kommun genom namninsamling föreslår en folkomröstning bör en sådan genomföras, kommunen bör dock vara försiktig med att själv ta sådana initiativ då kommunala folkomröstningar endast är rådgivande och valdeltagandet brukar vara lågt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det beror helt på hur ett sådant språktest utformas. Hemtjänst och äldreomsorg är bristyrken och ett språktest säger ganska lite om en persons vårdkunskaper, sociala kompetens, och empatiförmåga, men självklart behöver en anställd kunna kommunicera med sina klienter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att kommunen erbjuder invånarna ett utbud av prisvärda hyresrätter med god kvalité, anpassade för såväl unga, flerbarnsfamiljer och äldre, dessa behöver dock alltid kompletteras av ett brett utbud av privata uthyrare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt för oss att svenska folkets skattepengar ska användas till välfärden, inte plockas ut som vinst. Välfärden ska styras av människors behov, inte av marknadens. Med det sagt så finns det många seriösa aktörer som bidrar till valfrihet för människor, detta ska vara tillåtet med möjligheten till vinstuttag bör ses över.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver underlätta för den gröna omställningen, en utbyggnad av laddstolpar är ett sätt, en satsning på solceller på kommunala byggnader en annan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar utifrån sina förutsättningar, men vi står bakom ett solidariskt flyktingmottagande och välkomnar människor oavsett bakgrund att vara med och berika och utveckla vår kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har väl fungerande kommunala skolor och förskolor i Sävsjö, däremot hade vi med nuvarande kapacitet inte klarat av att ge alla barn plats utan det komplement som de privata aktörerna utgör.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Sävsjö har genom åren gjort stora satsningar på kultur och fritid genom anläggandet av kulturhus, badhus, idrottshallar, allaktivitetshus, allvädersbanor och konstgräsplan vilket har gett kommuninvånarna och framför allt våra ungdomar ett brett spektrum av valmöjligheter på fritiden, detta ska givetvis fortsätta även framöver.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Sävsjö har en kommunal skattesats som ligger på en medelnivå i länet, ser inget behov av att ändra på detta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Sävsjös val:

 • Bygga en ny förskola i Vrigstad
 • Minska barnantalet i förskolans småbarnsgrupper
 • Öppna trygghetsboenden i varje tätort

Så svarar S: Flera av dessa förslag finns med i vårt lokala valprogram. Såväl satsningar på mindre barngrupper och ny förskola i Vrigstad, ökade resurser till skolan, trygghetsboenden i varje tätort och fria arbetskläder för personal inom förskolan.