Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Säter

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ska bryta segregationen och stoppa gängen. Vi ska driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Nu bygger vi ett nytt äldreboende och nya skolor. Vi vill att Säter ska möjliggöra för alla oavsett bakgrund att förverkliga sina drömmar och växa för att kunna leva ett gott liv oavsett var någonstans du är i livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla barn i vår kommun ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund

Vi vill öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek i förskolan. För- och grundskolan ska vara kostnadsfri och utan köer. Satsa på mer rörelse i skolan. Fortsätta satsningen på våra skolor, nu är det Klockarskolan och Kungsgårdsskolans tur. Fortsätta utveckla förskolan med små barngrupper och en god pedagogisk verksamhet.

TRYGG VÄLFÄRD I SÄTER

Insatser ska göras för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det ska byggas fler bostäder åt äldre och fler ska kunna välja den typ av tryggt boende som passar dem. Hemtjänst i alla kommundelar i egen regi och av högsta kvalitet. Stödja föreningslivet för mer rörelse och fritid bland äldre. Förbättra arbetsvillkor och miljö för våra anställda. Vi ska arbeta aktivt för att minska delade turer.

EN VÄXANDE KOMMUN DÄR DET BYGGS BOSTÄDER SOM FLER HAR RÅD ATT BO I

Det ska byggas minst 250 nya bostäder under mandatperioden. Vi ska satsa på fossilfria fordon och bygga mer med trä. Verka för att det byggs fler flerfamiljshus på landsbygden. Under mandatperioden ska vi säkerställa att det skapas fler tomter för småhus och villor. Vi ska ha transparenta och tydliga processer från plan till bygglov i syfte att underlätta för aktörer som vill bygga hos oss.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte som är aktuell just nu

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill helst ha egen majoritet för att så långt som möjligt genomföra det vi förespråkar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi måste få tillgängligheten att öka och genom avgiftsfri kollektivtrafik kan vi öka resandet och det blir betydligt mer miljövänligt i vår kommun

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har redan en resursskola i vår kommun

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Säter fortsätter att växa och har nu passerat 11250 invånare. För att människor ska trivas och vilja flytta till oss är det viktigt att det finns boende planerat som tillgodoser Säterbornas önskemål. För att hamna i balans kommer det krävas att vi fortsätter hålla en hög byggtakt men samtidigt ha ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är bra att man varierar skolmenyn så mycket som möjligt. Det är viktigt att man har mat på menyn varje dag som alla kan äta.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har inte några sådana bolag i Säter

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är ett förslag som tilltalar men som det ser ut just nu med brist på personal på nästan alla arbetsplatser så är det inte en bra ide.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är av stor vikt att man förstår varandra på jobbet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi bygger och planerar så mycket vi hinner med just nu.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vinster i välfärden är inte det vi vill att vård och omsorg ska ha som första prio. Våra klimatutsläpp är för höga och på många håll har inte de som arbetar i välfärden rätt förutsättningar att ge alla tillräckligt bra vård och omsorg. Dessutom urholkar vinstjakten i vården våra möjligheter att låta alla pengar gå till just vård och omsorg

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla parter måste hjälpas åt för att se till att omställningen från fossila bränslen går så bra som möjligt

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska hjälpa till när människor är i behov av hjälp. Det är väldigt många som är flyktingar just nu men mycket få som söker sig till Säter än så länge

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi bedriver all skolverksamhet i kommunal regi i Säter.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Säter är en boende kommun med bra kulturliv. Vi vill att kulturen frodas på alla sätt och vis.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har en ekonomi i balans och har haft så under många år. Vi vill fortsätta utvecklas och bygga nytt och detta klarar vi med oförändrad kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Säters val:

 • Bygga fler seniorbostäder i alla kommundelar
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter
 • Lägga mer resurser på kulturskolan