Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi bor i en kommun som på många sätt är fantastisk och som har en enorm potential. Ändå är det mycket som skaver. Låga skolresultat, rusande sjuktal, dålig ekonomi och känslan av en kommunen drar isär. Vårt Sala kan bättre! Vi ska ta tillbaka kontrollen över skolan, satsa på äldreomsorgen och personalen som arbetar där och öka tryggheten och sammanhållningen i kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi ska ta tillbaka kontrollen över skolan

Vi ska se till att alla barn i Sala kommun går i en bra skola där varje elev ges förutsättningar att klara målen av behöriga lärare, och alla som vistas i skolan ska ha en bra och trygg arbetsmiljö.

Vi ska ta bort de delade turerna en gång för alla

Vi ska garantera en trygg äldreomsorgen att lita på i Sala och säkerställa personalförsörjningen genom att skapa ett mer hållbart arbetsliv och ta bort de delade turerna en gång för alla.

Vårt Sala ska vara tryggt och hålla ihop

Vi ska utveckla hela Sala Kommun och se till att vår kommun känns trygg, håller ihop och att jämlikheten ökar mellan bostadsområden och mellan centralorten och landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett socialdemokratiskt lett styre. Ett starkt majoritetsstyre är högst önskvärt för att stabilt kunna styra kommunen och vända den negativa utvecklingen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En levande landsbygd i Sala kommun är mycket viktigt. Yngre barn behöver förskolor och skolor i närheten av där de bor. Det är viktigt att skolmiljön är trygg och att undervisningen genomförs av behöriga lärare och i lokaler som ger en bra arbetsmiljö för både elever och lärare. Alla barn i Sala ska gå i bra skolor.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill att fler ska välja att resa kollektivt när det är möjligt. Det är viktigt för miljön. Då är en avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun en viktig del. Dessutom gör avgiftsfriheten att fler kan röra sig inom kommunen utan att ekonomin utgör begränsningar. Vi vill även utöka antalet turer under kvällar och helger för att göra det enklare att resa kollektivt.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Övervakningskameror som sätts upp på strategiska platser och i samverkan med polis kan vara viktigt men det är bara en del av lösningen för ökad trygghet. Fysiska miljöer kan göras tryggare genom bättre belysning, säkrare trafiksituationer och smart stadsplanering. Förebyggande insatser för ungdomar behöver prioriteras. Att de som behöver insatser från vården får det ska säkerställas.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att prioritera miljö- och klimatfrågor är mycket viktigt och Sala kommun kan göra mycket för att bidra till ett bättre läge och arbetet kan prioriteras mer framöver. Att politiska församlingar själva utlyst Klimatnödläge har dock fått kritik från miljöorganisationer med hänvisning till att man förväntar sig beslutskraft i stället för pamfletter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska bedriva verksamhet som fyller en samhällsnytta för Salaborna. T.ex. Salabostäder som kommunalt bolag är en viktig aktör för att säkerställa tillgången till hyresrätter i Sala kommun. Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och i Sala kommun handlar det bl.a. om att återta städningen i kommunens regi, för en verksamhet med bättre kvalitet och trygga anställningar för personalen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sjuktalen inom äldreomsorgen dubbelt så höga som inom övrig verksamhet i Sala kommun. Det måste åtgärdas! Krafttag behövs för en förbättrad arbetsmiljö. Heltid ska vara en rättighet och arbetsmiljön ska vara så bra att personalen orkar arbeta heltid. Det är färre som arbetar heltid nu än för ett år sedan, det går åt fel håll . Om vi vinner valet ska vi ta bort de delade turerna en gång för alla!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folkomröstningar kan fylla viktiga funktioner för demokratin och kommuninvånarnas möjlighet att påverka viktiga frågor. Det kan bli aktuellt även i Sala. Det finns dock inte ett egenvärde i att hålla folkomröstningar för saks skull. En löpande dialog med salaborna ska vara prioriterad och vi ska fortsätta med möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med satsningar på språkutveckling på jobbet kan missförstånd undvikas och patientsäkerheten i äldreomsorgen förbättras. Goda kunskaper i svenska språket är nödvändiga för relationen till de äldre, och även till kollegor och chefer.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Fler hyresrätter behöver byggs i hela Sala kommun och det kommunala bostadsbolaget Salabostäder har en viktig roll att fylla. Det behövs fler bostäder för att korta kötiderna och fler boenden för olika tider i livet. Vi ser även att privata aktörer kan bygga fler lägenheter i Sala.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. En trygg äldreomsorg som man kan lita på måste vara högsta prioritet, inte vinstmaximering och marknadsexperiment. Vi vill satsa på bättre arbetsmiljö, ta bort minutstyrningen och de delade turerna. För ett hållbart arbetsliv och en trygg och bra vardag för de äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska verka för en utbyggnad av laddstolpar där efterfrågan finns och för att möjliggöra för fler att kunna ladda sina bilar i större del av kommunen. Det är en viktig del i den gröna omställningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ska ta tillbaka kontrollen över skolan i Sala kommun. Lösningen är inte friskolor där vinstmaximering går före fokus på elevernas kunskapsinhämtning. Salas elever behöver fler behöriga lärare och en trygg vardag, inte marknadsflum och ökad skolsegregering.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen är tillsammans med andra fritidsaktiviteter viktiga för att trivsel men även sammanhållning och gemenskap. Kulturen är även viktig för demokratin. Vi vill se särskilda insatser för att fler unga ska vara aktiva i föreningsliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill inte höja skatten i Sala kommun. Idag är det ekonomiska läget under alliansstyret oroande. De senaste åren har statsbidrag från regeringen bidragit till att klara resultaten. Efter valet behöver Sala kommun ett stabilt styre som tar tag i ekonomin.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Anställa mer personal i förskolan
 • Avskaffa delade turer i hemtjänsten