Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Rättvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill lyfta in Rättvik i framtiden. Vi måste reformera och utveckla våra verksamheter. Det kan inte göras med samma lösningar som har försökts med fram tills idag. Rättvik behöver innovation. Vi ska nyttja de unika förutsättningarna Rättvik har för att utveckla vår kommun till ett naturligt val för nya invånare. En växande kommun är en kommun med styrka.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi ska skapa en god arbetssituation för alla kommunens anställda

Arbetsmiljön blir allt viktigare då arbetsuppgifterna blir tyngre, mer komplicerade och kollegorna färre. Rättviks kommun ska vara en arbetsplats där våra anställda känner att de har en trygg anställning, en bra lön och goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Som arbetsgivare måste vi bli betydligt bättre på att höra vår personal och arbeta tillsammans för att nå våra höga mål.

Vi ska skapa förutsättningar för alla våra skolbarn att nå sin potential

Rättvik har en speciell struktur inom skolan. Vi har många små grundskolor och en fantastisk gymnasieskola. Det ska inte spela någon roll vilken skola ditt barn går på. De ska ha samma förutsättningar oavsett vilken skola de väljer. Vår gymnasieskola ska ha utbildningar för att möta våra behov av framtida arbetskraft.

Vi ska skapa förutsättningar att kunna arbeta nära sitt hem

För oss är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det kräver att det finns goda möjligheter till distansarbete, pendling och företagande på fler orter än Rättvik. Vi behöver se till att det blir lättare att bygga och arbeta i övriga delar av kommunen. Det måste byggas boenden som folk har råd med i hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Socialdemokraterna i Rättvik har precis som de andra socialdemokratiska föreningarna i Dalarna ställt sig bakom att begränsa rovdjurstrycket, samt att öka jakten på varg för att nå de mål som satts av riksdagen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver en politisk styrning som inte är rädda att ta beslut och se till att de genomförs. Väljarna måste se att deras val spelar roll. Den politiska ledningen måste ta tillbaka kontrollen och se till att kommunen sysslar med det som är deras uppdrag. Hur den sammansättningen ska se ut rent praktiskt får väljarna visa vid valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Rättvik

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har idag få kommunalägda bolag och de bolag som finns kvar bör stanna i kommunal regi. Kostnaderna för våra invånare måste hållas ner så mycket det går och att ha kontrollen över det gemensamma är den enda garantin för att så sker.

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna i Dalarna har gemensamt tagit beslut om att minska rovdjurstrycket och hålla t. ex jakten på varg i nivå för att nå det målet som riksdagen har bestämt.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte upp till Skolan att välja elevers kläder. Så länge man följer de ordningsregler som skolan sätter upp med elevrådet och svensk lag, så bör inte politiker lägga sig hur vår befolkning klär sig. Det här bör inte vara en politisk fråga alls.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Idag serveras det vegetariska alternativ i våra skolkök. Vi kan hoppas att det ger en möjlighet till att sänka köttkonsumtionen naturligt då fler elever redan väljer att äta vegetarisk kost. Det finns risk för att barnen väljer att inte äta alls och det skulle ge försämrad hälsa och resultat i skolan. Vi ser positivt på att köttkonsumtionen minskar. Men det ska inte styras i skolköket.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver göra arbetet inom all vår omsorg attraktiv. Det är en stor utmaning med bemanningen i framtiden. Sex timmars arbetsdag kan vara en möjlighet till att få fler att se omsorgen som ett alternativ när de söker utbildningar. Men det är oerhört viktigt med andra reformer inom omsorgen också, som till exempel heltidsresan. Samt se till att anställa de timanställda som arbetar i kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt för våra brukare att de förstår personalen. Men det är också viktigt för vår personal att man får lära sig språket ordentligt. Språktest görs dock bäst i skolan. Och det är viktigt att vi som huvudman för en gymnasieskola och vuxenutbildning ser till att utveckla språket både på arbetsplatsen men också att se till att man får möjlighet att studera.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Naturligtvis ska man inte kunna välja sina elever överhuvudtaget.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi måste ha bostäder som folk har råd att bo i. Det gäller ungdomar och det gäller pensionärer framför allt. Rättviks Fastigheter AB bör ha ett stort ansvar vad gäller en allmännytta. Det är viktigt att vi som kommun kan se till att det finns varierat utbud av lägenheter som passar alla våra invånare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Nej. Vi har provat det förut och det fungerade inte då. Och det lär inte fungera i framtiden heller. Kommunen ska ha kontroll på vår välfärd.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen måste vara på tå. Vi måste vara en del i den processen som ska till för att elektrifiera vår bilflotta. Det är ingen "om" fråga längre och här krävs det att kommunen blir både drivande och flexibel. Att "ansvara för" betyder inte att det är kommunen som ska betala. Men vi måste vara med och se till att det blir gjort. Tillsammans med leverantörer och andra aktörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla kommuner lär ta sitt ansvar. Ska vi komma till rätta med segregationen måste vi sprida ut de människor som söker hjälp. Historiskt har vi lyckats mycket bra i Rättvik med integrationen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi har idag inga friskolor vare sig i grundskolan eller gymnasiet i Rättvik och så ska vi fortsätta att ha det. Vi ska vara de som är huvudman och ansvariga för våra barns lärande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Rättviks kommun satsar bra med pengar på kulturen. Vi är med och medfinansierar regionala satsningar och våra egna lokala. Vi betalar ut bra med pengar till kulturföreningar och evenemang. Vi ser att kulturen är oerhört viktig i Rättvik. Och vi ska naturligtvis vara med att stödja hembygdsföreningar och andra institutioner som bevarar och utvecklar vår kultur!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har idag inga planer på att ändra skatten. Vi tror på att reformera och förändra i första hand.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Rättviks val:

 • Bygga fler klimatanpassade bostäder
 • Göra insatser för att fler elever får godkända betyg
 • Höja lönerna inom äldreomsorgen