Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ragunda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi socialdemokrater vill återta makten i kommunen för att kunna satsa på välfärden, föreningslivet och företagandet. Vi vill motverka privatiseringar i vår gemensamma välfärd, förbättra villkoren för välfärdspersonalen och bevara samtliga skolor i kommunen. Vi vill se till att föreningslivet får ökade anslag och att näringslivet får rätt förutsättningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla skolor ska vara kvar och barnen ska få rätt förutsättningar

Alla barn ska ha tillgång till en likvärdig skola som ger dem en bra start i livet. Därför ska samtliga skolor i kommunen finnas kvar. I skolan kan skillnader utjämnas och rätt insatser ska ges i rätt tid. Fritidsaktiviteter och sociala satsningar, ex Ragundatrampolinen, ska prioriteras. Vi vill säkerställa schyssta villkor för personalen – endast så kan vi garantera bra skola till alla elever.

Utökad trygghet för äldre

Det ska vara tryggt att leva hela sitt liv i Ragunda. Därför måste tillgången på särskilt boende garanteras och boenden ska finnas i kommunens tre tätorter. Utöver de två trygghetsboenden som finns vill vi bygga ett tredje i Stugun. Personalen i äldreomsorgen ska garanteras schyssta villkor, rimliga löner och möjlighet till fortbildning – så säkerställer vi välfärden för de äldre.

Föreningslivet ska stärkas

Ragunda kommun är intressant tack vare alla de eldsjälar som finns inom föreningslivet. Vi vill öka anslagen till föreningslivet samt ge ett extra bidrag till de föreningar som har en betydande del av sin verksamhet riktad till barn och ungdomar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi socialdemokrater i Ragunda har länge drivit frågan om återbäring på de värden som skapas av vattenkraften i vår kommun. Vi kommer fortsatt driva frågan i alla de forum där vi har möjlighet att påverka.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi socialdemokrater går till val som eget parti. Vår ambition är att leda kommunen med egen majoritet eller tillsammans med partier som delar vår vision om ett växande Ragunda som prioriterar välfärd, föreningsliv och företagande.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi utesluter alla former av samarbete med SD och Alternativ för Sverige

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ragunda

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sverige är i behov av ökad energiproduktion men framförallt ska de områden som idag har en underkapacitet bygga ut ut produktionen. Vi välkomnar regeringens utredning om återbäring men även med ett sådant system måste det finnas en folklig förankring i de kommunala besluten.

Ett äldreboende ska byggas i Stugun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater ser att det är av högsta vikt att tillgången på särskilt boende garanteras i kommunens tre tätorter. Vidare vill vi se till att tillgången på satellitboenden/trygghetsboenden finns i hela kommunen - därför vill vi bygga ett nytt trygghetsboende i Stugun.

Alla skolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater anser att samtliga skolor i kommunen ska finnas kvar. Vidare vill vi satsa på utbildningsanställningar för att se till att skolorna i Ragunda i större utsträckning har behöriga lärare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater är övertygade om att villkoren för välfärdspersonalen måste förbättras. Vi vill avskaffa de ofrivilliga delade turerna och vi vill se ökade statliga anslag för att på sikt kunna förkorta arbetstiden inom delar av välfärden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De människor som använder sig av välfärdstjänsterna i vår kommun ska känna sig trygga i att de kan göra sig förstådda samt förstå den personal de möter. Därför anser vi att det är bra att språkkrav ställs för att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Ragunda kommun är vi tack och lov förskonade från friskolor. Men skulle vi stå inför det faktum att en fristående aktör etablerar sig i Ragunda vill vi kunna ställa samma krav på en sådan som ställs på våra kommunala skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater i Ragunda ser behovet av att rusta upp vårat befintliga fastighetsbestånd. I detta ingår också alla de lägenheter som kommunen idag äger och hyr ut. Utöver detta vill vi se över behovet av fler, nybyggda lägenheter i kommunen samt hitta lösningar för att hålla hyrorna på rimliga nivåer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater i Ragunda har gemensamt beslutat att hålla vinstintressena utanför vår välfärd. Vi vill inte se privatiseringar av kommunal kärnverksamhet i vår kommun. Vi har tagit det ställningstagandet då vi sett hur privatisering efter privatisering runt om i Sverige lett till sämre kvalitet för dem som använder sig av välfärdstjänsterna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har ett ansvar för att ge bygglov och se till att förutsättningar finns för uppförandet att publika laddstolpar. Däremot är det inte ett kommunalt ansvar att bygga ut laddinfrastrukturen. Staten och regionerna har ett ansvar att se till att finansiering finns där marknadskrafterna inte mäktar med.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater anser att det måste finnas en jämn fördelning mellan landets kommuner. Det kan inte vara så att de rika kommunerna i storstadsområdena helt flyr undan sitt ansvar i krissituationer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag finns ingen skola driven av privat företag i Ragunda kommun. Ska vi fortsatt ha en väl fungerande skolstruktur i Ragunda kommun har vi inte råd med marknadsexperiment som riskerar dränera underlaget för de befintliga skolorna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi socialdemokrater i Ragunda vill arbeta för ökade anslag till föreningslivet i kommunen. Där ingår också kulturen som del i de förslag vi tagit fram i vårat valprogram.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ragunda kommun har idag en väldigt hög kommunalskatt. Vi ser inget behov av att höja skatten. Kring detta råder bred enighet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ragundas val:

 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter till unga
 • Erbjuda äldreomsorgspersonalen mer fortbildning
 • Prioritera utveckling av alla tre kommundelar

Så svarar S: Vi socialdemokrater går till val på tre tydliga prioriteringar. Vi ska stärka välfärden, ge föreningslivet det stöd det förtjänar och se till att näringslivet får rätt förutsättningar.