Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Pajala

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för en aktiv och växande kommun, tillsammans skapar vi ett positivt företagsklimat, kulturarbetare och föreningsmänniskor är en viktig del av samhället, barn är trygga och har förutsättningar för en aktiv fritid, möjlighet att bo i hela kommunen, bostäder i attraktiva lägen, få ihop livspusslet med arbete och familj. Vi satsar på en sammanhållen kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

En utmaning inom Pajala Kommun är att klara av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Satsningar på löner och utbildning, stipendier för att stärka yrket och öka attraktiviteten.

Stärka och utveckla den befintliga skolstrukturen

Intresset för att bo på landsbygden ökar och fler barnfamiljer väljer också flytta utanför centralorten. För att behålla en attraktiv och trygg skola i hela vår kommun satsar Socialdemokraterna på att behålla och utveckla skolstrukturen.

En företagsvänlig kommun

Genom att skapa en mötesplats tex genom en företagslots som hjälper företag och föreningar att samarbeta, förenkla och assistera i olika frågor. Att skapa en väg in, ger ett mervärde åt kommunen och företagen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ska ha ett bra samtalsklimat och vi behöver vara överens om de lokala frågorna, det är en förutsättning för samverkan.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Pajala

Inga fler kommunala skolor ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi ser att när vi behåller mindre skolor i fler delar av kommunen så genererar det inflyttning av barnfamiljer i de områden. Små skolor kan upplevas som tryggare för både barn och föräldrar vilket vi ser som positivt.

Kommunen ska anställa en företagslots för att förbättra servicen till företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Pajala har hoppat över denna fråga

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skattepengar ska gå till välfärd och inte till vinstdrivande bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är en förhandlingsfråga mellan facket och arbetsgivaren. Idag har vi brist på personal inom äldreomsorgen, vi har för få vikarier och det finns vakanta tjänster så vi ser svårigheter i att utöka personalstyrkan. 6 timmars arbetsdag är inte det som efterfrågats av de anställda, det finns andra frågor som är mer aktuella kopplat till arbetsmiljö tex möjligheten till återhämtning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att både brukare och personal kan göra sig förstådda. Men vi ser också att möjlighet för brukare att kunna prata meänkieli är mycket viktigt eftersom det är vårat minoritetsspråk.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Pajala har hoppat över denna fråga

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har redan gett uppdrag till förvaltningen att påbörja utbyggnad av laddinfrastruktur.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska vara solidarisk och vi välkomnar alla till våran kommun. Här har man möjlighet att skapa sig ett bra liv och komma in i samhället. Historiskt sett har vi alltid haft ett bra flyktingmottagande med positiva medborgare. Vi har fått fin uppslutning av föreningslivet i mottagande av flyktingar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Pajala har hoppat över denna fråga

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den avvägningen gör kommunen redan idag i varje verksamhet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folkomröstningar genomförs vid de tillfällen då det finns behov och antal folkomröstningar som kommunen ska hålla kan inte bestämmas i förväg.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag finns det ingen skola som drivs av privata företag i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig För oss är det viktigt att Pajala kommun fortsätter att vara en kulturkommun, vi ser vikten av att öka antalet kulturarbetare och ha ett brett utbud av kulturella tillställningar. Kultur är också en viktig faktor för inflyttning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Pajalas val:

 • Genomföra en lönesatsning på anställda inom äldreomsorgen
 • Lägga mer resurser på att förbättra företagsklimatet
 • Öppna en fritidsgård i Pajala