Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Osby

Varför ska väljarna rösta på er?

För att styra en kommun räcker det inte att ha bra idéer. Välfärden är en komplex verksamhet som ständigt måste utvecklas och anpassas efter nya förutsättningar. Vi vill bygga samhället starkt och hållbart, med erfarenhet och kompetens. Vi värnar det demokratiska samtalet och respekten mellan politiker.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla stödet till de som vårdar en anhörig.

Att vårda en anhörig i hemmet är ibland ett tungt arbete. Vi vill ge mer och bättre stöd för att öka livskvalitén för äldre människor som tar ett stort ansvar. Stödet ska utvecklas i nära samarbete med de som ska ta ta emot det.

Bättre stöd till barn med särskilda behov så att alla elever når målen.

Vi vill avsätta mer resurser till barn- och elevhälsan samt utveckla en bredare kompetens när det gäller att möta barn med särskilda behov i skolan. Att alla barn mår bra i skolan och lär sig det de ska är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera bra i framtiden.

Mer resurser till kost och måltider i den kommunala organisationen.

Kosten är en viktig del av livet, såväl inom äldreomsorgen som skolan. Vi vill utveckla kvalitén och därför avsätta mer resurser när priserna på mat höjs.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig majoritet och stabilt samarbete är det bästa för Osby kommun

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Osby

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med den nya läroplanen för förskolan kommer det i framtiden att vara svårt att erbjuda denna barnomsorgsformer.

Kommunen ska höja skatten för att lösa bostadsfrågan för de äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Bostadsfrågan för äldre är viktig men kan lösas på annat sätt än genom skattehöjning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Friskolor ska ha samma ansvar och skyldigheter som den kommunala skolan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill prioritera en mer klimatvänlig kost, men det måste inte ske på detta sätt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har ansvar för att helheten fungerar, även i de fall det inte finns privata alternativ som tillgodoser alla behov. Därför måste det ibland finnas både offentliga och privata alternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: På sikt vill vi socialdemokrater korta arbetstiden till 6 timmar för alla yrken.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vid behov ska kommunala folkomröstningar kunna hållas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att kunna prata svenska. Ibland är ett arbete en bra väg att lära sig språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Bostad är en rättighet och bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar. Naturligtvis måste alla ha råd att betala sin hyra. Hyrorna ska därför inte vara högre än nödvändigt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har sett att LOV (lagen om valfrihet) inte höjer kvalitén men försämrar den kommunala ekonomin och våra förutsättningar att organisera äldreomsorgen på ett bra sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen i samarbete med andra.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att alla kommuner hjälps åt är en förutsättning för en lyckad integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi behöver öka utbudet av kultur för att vara en attraktiv boendekommun.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Osbys val:

 • Bygga fler cykelvägar mellan tätorterna
 • Minska småbarnsgruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Planlägga ny industrimark i hela kommunen