Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Orust

Våra viktigaste lokala förslag

Bryta ofrivillig ensamhet

Vi vill skapa mötesplatser där man kan träffas och umgås över en kopp kaffe. Alltför många människor lever i en ensamhet man inte valt själv. Att få träffa andra att promenera med, åka och handla tillsammans med eller bara umgås och prata.

Föreningsliv, bibliotek, hundrastgårdar och odlingslotter

Föreningsliv och frivillig organisationerna är så viktiga, därför vill vi stärka deras möjligheter genom en större penningpåse och ett rättvist fördelningssystem. Vi vill öka öppettiderna på huvudbiblioteket. Hundrastgårdar och odlingslotter ska anordnas, detta är bra på många sätt inte minst är det ett sätt att träffa likasinnade och mycket efterfrågat.

Bostäder

Vi vill att det ska byggas mer lägenheter i alla våra samhällen, både hyresrätter och bostadsrätter, villor och radhus. Trygghetsboenden för seniorer planeras i Henån och Ellös och på sikt i Svanesund. De ska ligga mitt i centrum nära all service. Våra Trygghetsboenden ska var möjliga att söka för alla seniorer genom att de ska vara utan penga insats.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har haft en bra majoritet där vi kunnat vända på den dåliga ekonomin till att få Orust att blomstra igen. Vi har uträttat mycket både gällande skolan och omsorgen men också de mindre sakerna som betyder mycket för oss alla som ett vackrare samhälle, odlingslotter, generationspark, konstverk, och en rad andra saker som hänt under de senaste 4 åren.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att kunna bo och arbeta på en ö behöver man bra förbindelser både för dem som arbetar i en annan kommun men även för den arbetskraft som vi behöver som kommer utifrån.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vindkraft är en ren energikälla men man behöver se över placeringarna av vindkraftparker så de inte stör fisk och fågelliv.

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Orust har hoppat över denna fråga

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Jag tycker att det ska finnas vegetariska alternativ varje dag i skolan dock ska det inte vara obligatoriskt med köttfria skolmåltider. Eleverna ska kunna göra egna val.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Frihet ska råda, fri konkurrens ingen motsättning mellan privat och kommunala bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Idag har vi brist på arbetskraft inom alla sektorer, inte minst inom äldreomsorgen. Allt fler äldre ska tas om hand av väldigt få i arbetande ålder. Så än så länge är det o möjligt med att införa 6 timmars arbetsdag men på sikt kan det vara en bra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt är att man kan språket när man arbetar med äldre. Det är otroligt viktigt att kunna förstå vad personalen säger. Men om det ska vara obligatoriskt språktest är jag tveksam till.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommun ska inte skattefinansiera lägenheter men man ska arbeta för att det även byggs så billiga bostäder som möjligt som alternativ.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Nej

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Biltillverkare och privata aktörer ska i första hand se till att deras kunder som köpt bilarna har tillgång till laddstolpar men kommunen kan även vara delaktig på en del platser, men det är inte något som i första hand ska skattefinansieras.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska ta emot så många flyktingar som vi har möjlighet att erbjuda ett bra liv. Antalet bostäder är en viktig parameter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Skolan är inte något som ska drivas som företag där man som mål strävar efter att tjäna pengar. Skolan ska vara fri från vinstkrav. Våra gemensamma skattepengar ska stanna i skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur är viktigt, inte mist offentlig konst.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kommunalskatten ska ligga på en rimlig nivå i förhållande till jämförbara kommuner. Varje skattekrona ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt då räcker den till mycket mer.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Orust har hoppat över denna fråga