Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Örnsköldsvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi socialdemokrater arbetar för en stark välfärd, en trygg skola och ett jämställt samhälle där alla har en självklar plats i samhällsgemenskapen. Fler invånare är en förutsättning för tillväxt, och för det behövs en stark och inkluderande arbetsmarknad. Vi arbetar för att utveckla hela Örnsköldsviks kommun och skapa ett starkt samhälle där vi nyttjar hela kommunens potential.

Våra viktigaste lokala förslag

Livslångt lärande

Att skolan ger individuella möjligheter – en skola där allas möjligheter växer! Vi utvecklar vår kompetenta lärarkår och fortsätter ha en hög andel legitimerade lärare. Vi vill öka elevers tillgänglighet till elevhälsan. Vi vill införa snabbspår till lokala bristyrken som efterfrågas av näringslivet.

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom kommunens verksamheter används en hel del transporter, och vi socialdemokrater vill arbeta för att dessa ska bli fossilfria. Ett steg i detta är att satsa på el- och miljöfordon till anställda inom hemtjänst och annan kommunal service. Vi vill arbeta för en utbyggnad av vindkraft, solkraft och annan förnybar energi inom kommunen. Vi vill vidareutveckla det cirkulära samhället.

Tryggt samhälle

Vi ska aktivt arbeta för ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld. Alkohol är en vanlig orsak bakom våld, social utslagning och ohälsa. Vi behöver arbeta för att minska alkoholkonsumtionen samt förebygga missbruk av alkohol. Ingen ska behöva utsättas för våld, missbruk eller konsekvenserna av missbruk. Så skapar vi ett tryggare samhälle.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Naturligtvis vill vi styra i egen majoritet. Är detta inte möjligt är vi öppen för att söka samarbeten med andra partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Örnsköldsvik

Ett kulturhus ska byggas i Örnsköldsvik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att öka Örnsköldsviks attraktionskraft behövs ett attraktivt kulturutbud, det skapar vi genom ett kulturhus som rymmer alla.

Inga landsbygdsskolor ska läggas ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla barn har rätt till en likvärdig skolgång. Det viktigaste är att säkerställa kvaliteten på undervisningen på alla våra skolor.

Kommunen ska bygga fler äldreboenden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver fler äldreboenden för att möta det framtida behovet som kommer med en åldrande befolkning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser positivt på mer vegetarisk kost i skolan, men har inte diskuterat någon obligatorisk gräns.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De kommunala bolagen fyller sin funktion.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är öppna för att prova arbetstidsförkortning, förutsatt att det ändå innebär sammanhängande arbetstid och dygnsvila.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver tydliga språkkrav. Språket är grundläggande och vår arbetskraft ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att utföra sitt arbete. Vi ser dock inte att språktest är sättet att kontrollera detta.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser inte att det är kommunens uppgift, utan att det är att statens ansvar att se till att man kan bygga nya bostäder genom exempelvis statliga investeringsstöd.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet. Vi vill stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Laddinfrastrukturen för eldrivna fordon behöver utökas. Kommunen kan dock inte stå för hela ansvaret för utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är solidariskt att sprida flyktingmottagandet över kommunerna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi anser att andelen privata skolor vi har i kommunen idag är tillfredsställande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill få till ett kulturhus, och med det tror vi att kulturen kommer få ett lyft.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kommunalskatten ligger idag på en bra nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Örnsköldsviks val:

 • Lägga mer resurser på elever med särskilda behov
 • Lägga mer resurser på orterna utanför centralorten
 • Starta snabbutbildningar till bristyrken