Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Örkelljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Ska vi få människor att vilja bo och trivas i Örkelljunga måste nivån på den kommunala servicen höjas, skolan måste bli en trygg plats att utvecklas på, vi måste bli bättre på att planera vårt arbete i förväg.

Våra viktigaste lokala förslag

höjd nivå på kommunal service

Höjd skatt som ska användas i vardagen för att fler ska anställas inom vård, skola och omsorg, fler i skolan för att höja kvaliteten och resultaten, fler i vården för att klara vårt behov av nyrekrytering samt höja kvaliteten i vardagen för våra brukare

avbryt nedläggningen av Örkelljungas gymnasium

Nedläggningen av gymnasiet görs av ekonomiska skäl, ett tankesätt vi anser är helt felaktigt då vi tror att detta leder till att färre av våra ungdomar kommer gå ut gymnasiet och därmed kostar samhället mer pengar. Dessutom kan vårt lokala gymnasium bättre tillmötesgå våra lokala företagares behov av kompetens.

Bättre framförhållning i alla beslut

Alldeles för många beslut tas oförberedda, vi måste helt enkelt lära oss att planera bättre, tänka mer långsiktigt, vara bättre pålästa och förberedda. Höja medvetenheten hos alla, anställda och personal.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Säkert, men kommer inte på någon nu

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Social-Liberalt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, mycket tveksam till M

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Örkelljunga

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Erbjud alla kommunens elever samtal med skolkurator för att minska den psykiska ohälsan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Örkelljunga har hoppat över denna fråga