Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ockelbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna tror på alla människors lika värde och rätt. Ockelbo ska vara en plats där vi ger människor jämlika förutsättningar att kunna vara delaktiga i det sociala, kulturella, ekonomiska och politiska samhällslivet. Vi Socialdemokrater vill fortsätta vara bäst på vårt huvuduppdrag, vård, skola och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola

En jämlik kunskapsskola med höga resultat är grunden för en framgångsrik kommun. Vi vill stärka arbetet för studiero i klassrummen genom mobilförbud under lektionstid, fler vuxna i skolan ex elevcoach/socialpedagog. Tidiga insatser ska göras för barn både när det gäller språkutveckling och barn med NPF. Vi vill ha fler specialpedagoger inom förskola och förskoleklass.

Vård

Vi ska tillsammans i Ockelbo bygga ett bra samhälle att åldras i. Vi ska som äldre kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Vi vill utöka välfärdstekniken, som ska användas som komplement för att ge tid för mjuka värden, till exempel smarta duschar. Vi vill utveckla träffpunkterna för äldre samt •införa biståndsbedömda aktiviteter till exempel promenader, bad, gym.

Omsorg

När du är som svagast ska samhället vara som starkast. Vi ska ha ett tryggt skyddsnät för de som behöver det mest. Vi vill öka kunskapen om psykisk ohälsa för att upptäcka i tid och sätta in stöd. Alla barn i kommunen ska ges möjlighet att växa upp under jämlika ekonomiska förhållanden. Kommunen ska stärka sitt arbeta med att stödja och skydda kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Rovdjurspolitiken

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi Socialdemokrater vill i första hand fortsätta samarbetet med Centerpartiet efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är absolut inte ett alternativ att samarbeta med.Rovdjurs

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ockelbo

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen erbjuder 15 timmar barnomsorg till föräldralediga. Det finns i dagsläget inte möjlighet att erbjuda fler timmar. Fler förskolor skulle behöva byggas för att kunna erbjuda fler timmar.

Andelen lokala företag ska öka när kommunen upphandlar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs fler riktade statsbidrag för att små kommuner ska kunna bygga fler bostäder

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Små kommuner behöver få bidrag från staten för att kunna öka antalet laddstolpar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inga privata skolor i kommunen, vi har en förskola som drivs av ett kooperativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Ockelbo har hoppat över denna fråga

Så svarar S: Extra viktig 1. Stärka arbetet för studiero i klassrummen genom mobilförbud under lektionstid och fler vuxna i skolan. 2. Vi vill utöka välfärdstekniken för äldre , som ska användas som komplement för att ge tid för mjuka värden. 3. Att alla barn i kommunen ska ges möjlighet att växa upp under jämlika ekonomiska förhållanden.