Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för ett växande, tryggt och jämlikt Nyköping.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Fortsatt hårt arbete med trygghetsfrågor på allmänna platser. Fler poliser som samverkar med kommunen i det brottsförebyggande arbetet. Tydligt medborgarlöfte med polisen där det som är viktigast för medborgarna prioriteras.

Fler från försörjningsstöd till arbete

Fler praktikplatser i kommunen och i samverkan med näringslivet. Tydliga riktlinjer för försörjningsstöd. Praktik och SFI.

Mer resurser till de som behöver det bäst i skolan

Vi kommer att driva på för att så mycket som möjligt av de resurser som läggs också går till de barn som behöver mest stöd. Det kan t ex göras genom s k Salsa-fördelning enligt skolverkets modell. Det vill säga elevers bakgrund styr hur resurserna fördelas. Mest till de som behöver mest.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som eget parti men har samarbetat med olika konstellationer tidigare och kommer diskutera med alla nödvändiga partier utom SD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Nyköpings val:

 • Erbjuda fler kommunala feriejobb till ungdomar