Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Nordmaling

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Socialdemokraterna vill öka det politiska engagemanget och skapa förtroende hos väljarna. Vi vill arbeta för en hållbar miljö och ett mångkulturellt samhälle. Vi vill ha en ekonomi i balans och satsa på kärnverksamheterna, skola vård och omsorg.Det

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungdom

Färre barn per anställd i barnomsorgen. Fler assistenter/resurspersoner i skolan efter elevens behov. Fungerande skolskjuts för alla elever. Återställa nedlagda lekplatser i kommunen. Starta upp öppna förskolan. Närproducerad mat på förskolor och skolor.

Infrastruktur

Upprustning av gator och vägar i kommunen. Invånare ska ha tillgång till halkbekämpning. Ställplatser för husbilar centralt i Nordmaling. Tillgång till laddstolpar i Nordmaling. Bra fibernät i kommunen. Ett fungerande resecentrum med turistinformation. Bra kommunikationer med tåg/buss för medborgarna.

Äldre

Närproducerad mat på äldreboenden. Vi vill bygga ett nytt äldrecenter som är mer rationellt. Möjlighet till äldreombud i kommunen. Skapa seniorboenden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det vi vill är ju att få fler väljare att gå och rösta på socialdemokraterna så att vi kan leda det politiska styret.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Nordmaling

Planlägg nya bostadsområden i Nordmaling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Bostäder behövs med tanke på att många äldre vill sälja hus men det finns inga lägenheter att flytta till. Även unga vill ha egna lägenheter.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att få fler att söka sig till vårdyrket kan detta vara ett jättebra förslag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att både personal och brukare förstår varandra, mindre problem uppstår för de nyanställda som inte har svenska som modersmål.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ju att skola vård och omsorg ska bedrivas i kommunal regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Behövs fler laddstolpar på olika platser i kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att kommunen får vara delaktig i beslut om antal. Det för att vi ska veta att vi har platser för de som kommer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Nordmalings val:

 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Stärka lärarnas mandat att agera mot stökiga elever
 • Tillåta mer strandnära bebyggelse