Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Nordanstig

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det parti som representerar alla arbetare, vi värnar den Svenska modellen. Det finns inget annat parti idag som är så kallat statsbärande, dvs har en politik som fungerar fullt ut. Andra partier har bara vissa inriktningar. På oss röstar man för att man vill ha ett inkluderande och rättvist samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden!

Det finns ingen anledning till att företag ska sko sig på välfärden, pengarna inom vård, skola och omsorg ska gå till just det som det är avsett till!

Investeringar i våra kärnverksamheter

Vi har gjort stora investeringar i lokaler för främst utbildningsverksamheten. Vi kommer att fortsätta på ett ansvarsfullt sätt med våra investeringar. De skall vara ekonomiskt försvarbara samt helst med en bred politisk förankring.

En snyggare kommun

Vi ska fräscha upp och se till att kommunens alla delar ser bra ut. Det är viktigt att det ser bra ut främst för våra medborgare men även för alla som besöker oss eller skulle kunna tänka sig att flytta till vår kommun.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill i första hand få till en egen majoritet, men är inte främmande för att samarbeta med andra partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att samarbeta med SD.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Nordanstig

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar i Nordanstigs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att alla ungdomar skall kunna ta sig till sina fritidsintressen, det är en jämlikhetsfråga.

Kommunen ska tillåta mer bostadsbyggande i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver få till fler bostäder där människor vill bo. Men det är också viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag.

De politiska arvodena ska sänkas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Demokratin är viktig och värd att bevara! Det är idag svårt att rekrytera nya politiker för alla partier. Det finns idag en stor oro över hur demokratin ska kunna bibehållas om det blir för få engagerade. De politiska arvodena i kommunen är idag mycket lägre än andra kommuner .

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är i grunden en klimatfråga. Det är viktigt att minska köttkonsumtionen i samhället. Men det viktigaste är ändå att barnen äter varje dag för att kunna orka hela skoldagen. Därför måste det vara överordnat att barnen äter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag tillgodoser kommunala behov. Det är ju därför de finns. Det privata näringslivet har sina behov. Det är inte ofta detta är samma. Men grundinställningen måste vara att kommunala medel skall gå till kommunala verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sex timmar arbetsdag skulle kunna vara positivt. Men om det sker på en enskild bransch som tex äldreomsorgen och inte hela arbetsmarknaden skulle det innebära att det i realiteten skulle bli en lönesänkning både på kort som på lång sikt. I detta fall skulle det innebära att ett kvinnodominerat yrke skulle få stå tillbaka i löneutrymmet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Arbete inom hemtjänst och äldreomsorg innebär nära kontakt med äldre människor som ofta upplever tillvaron otrygg, det är viktigt att minska otryggheten. Det är också viktigt att det inte blir fel pga missförstånd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver fler bostäder, framförallt bostadsrätter. Oavsett vilken typ av bostad det gäller så är det viktigt att hyresnivåerna är på en nivå som att inte bara höginkomsttagare kan klara.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunens kärnverksamheter skall drivas av kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är idag inte ett kommunalt ansvar att driva mackar. Det borde heller inte vara ett kommunalt ansvar med laddstolpar. Det finns en risk för att marknaden inte tar sitt ansvar fullt ut, då kanske kommunen måste göra vissa insatser.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tyvärr är det inte lika tryggt i vissa länder som det är i Sverige. Vi behöver solidariskt hjälpa varandra. Det innebär också att alla kommuner måste dra sitt strå till stacken så att andra inte får en övermäktig uppgift.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kommunens kärnverksamheter skall drivas av kommunen. För varje elev som går i en annan skola privat eller annan kommun, dränerar ekonomin för våra egna skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har idag ett stort kulturellt utbud. Vi har också rutiner för att ge medel till kulturarbetare. I och med våra stora investeringar med en beslutat 1% kulturutsmyckning så kommer det att behövas mer medel till detta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Nordanstigs kommun har idag en förhållandevis hög skattesats som skulle behöva sänkas. Men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten på våra kärnverksamheter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Nordanstigs val:

 • Priortiera närproducerat vid upphandling
 • Utöka utbudet av fritidsaktiveteter för barn och unga
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre i Bergsjö

Så svarar S: Trygghetsboendet i Bergsjö är kanske det viktigaste och mest akuta vi har att göra. Våra barn och unga behöver ha något att göra och någonstans att ta vägen, det är viktigt dels för att undvika att hamna i dåligheter men även för att göra det mer attraktivt för oss som bor i kommunen. Vid alla upphandlingar så vill vi underlätta för lokala entreprenörer.