Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Nora kan bättre och för att vi har ett nytt piggt lag av engagerade Socialdemokrater som vill ta plats i kommunfullmäktige. Vi vill bygga ny högstadieskola, ny förskola och nytt äldreboende, och vi har planen för att genomföra detta.

Våra viktigaste lokala förslag

ny högstadieskola

Vi ska bygga ny högstadieskola. Därför vill vi fortsätta med det påbörjade arbetet från denna mandatperiod och bygga en ny högstadieskola.

Bygga nytt äldreboende (kvarteret rosen)

Inför förra valet lovade vi ett nytt äldreboende, det är inte byggt ännu och vi vill hålla i och genomföra löftet. Vi vill också verka för fler aktiviteter och mötesplatser för öldre, för att motverka ensamhet.

bygga ny förskola

Nora har många små, slitna och gamla lokaler i tätorten med förskoleverksamhet i. Vi behöver bygga moderna lokaler som är avsedda för förskoleverksamhet. Vi vill också ha ”nattis”.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Socialdemokraterna ska ingå i ett samarbete som styr nora i majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nora kommun har många små lokaler utspridda på många platser. Därför har vi ett modernt tillagningskök som lagar mycket bra mat på pershyttans industriområde. Varje plats har sedan ett mottagningskök.

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill återigen titta på möjligheten att öppna ett ”nattis”.

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Välfärden blir inte bättre av att privata företag tar ut vinster på våra barn och äldre.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kan vara svårt att lösa ekonomiskt för en liten kommun med tajt ekonomi.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om just språktest på anställningsintervjun är en bra väg framåt vet vi inte, men Socialdemokraterna har nationella vallöften om hur vi ska förbättra kunskaperna i svenska för personal som behöver.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla skolor ska bidra till vårt samhälle, ingen skola ska få välja sina elever. Det ska vara eleverna som väljer skola.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nora kommun har en ansträngd ekonomi och det kan vara svårt lösa finansieringen om vi samtidigt ska bygga ny högstadieskola och förskola.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nora kommun har redan flera laddstolpar, och vi vill fortsätta utveckla med fler.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är bättre med en nationell och rättvis fördelning. Ingen kommun ska kunna vägra.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Svårt att tyda frågan, nästan alla kommuner har ett fastighetsbolag och hyr ut lägenheter/bostäder. Det konkurrerar ju med privat näringsliv. Men det tycker vi ska fortsätta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi tycker inte om vinster i välfärden.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Nora har en ganska hög skatt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Noras val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Lägga mer resurser på att rusta upp kommunala förskolelokaler
 • Utveckla och förbättra befintliga idrotts- och motionsanläggningar