Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna vill att Nässjö kommun ska vara en plats där det sjuder av liv präglat av gemenskap, delaktighet och trygghet. Vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet och det ska synas i praktiken. Välfärdstjänster som kommunen erbjuder ska vara i kommunal regi. Alla ska få del av välfärden och alla ska bidra till den efter kraft och förmåga.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla välfärdstjänster i kommunal regi

Välfärdstjänster som kommunen erbjuder, t ex hemtjänst och särskilt boende för äldre, ska vara i kommunal regi. Alla skattemedel ska gå till verksamheterna i vår kommun och vi vill också ha demokratisk insyn i det vi erbjuder kommuninvånarna.

Alla vuxna ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig

Vi vill fortsätta att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och Näringslivet. Med innovation och nytänkande vill vi ge stöd åt människor så att de blir anställningsbara och matchning med kompetensbehovet på arbetsmarknaden kan ske. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med justa arbetsvillkor som bl a innebär begränsning av delade turer.

Trygghet genom förebyggande insatser

Alla barn och ungdomar ska ha förutsättningar för en god uppväxt. Det viktigaste trygghetsskapande arbetet är det förebyggande arbetet. Vi vill jobba långsiktigt och hållbart och ta ett helhetsgrepp. Skolan, socialtjänsten, det kommunala bostadsbolaget, kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar m. fl. ska jobba tillsammans. Fortsätta utveckla ungdomsenheten till att vara ett nav i det arbetet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi Socialdemokrater vill fortsätta vara en självklar del av styret i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att öka tryggheten är det förebyggande arbetet viktigast.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De kommunala bolagen ska inte konkurrera med privat näringsliv, vilket de inte gör i vår kommun.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Andra insatser för att hållbart arbetsliv är viktigare. Vi behöver arbetskraften.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska säkerställa kompetens och lämplighet inför anställning, men språktest är nog inte rätt väg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kommunala bostadsbolaget ska tillhandahålla lägenheter i olika prisklasser.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Välfärdstjänster som kommunen erbjuder ska vara i kommunal regi. Alla skattemedel ska gå till verksamheterna i vår kommun och vi vill också ha demokratisk insyn i det vi erbjuder kommuninvånarna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tillgång till publika laddstolpar är viktigt, men om det är STOR tillgång som kommunen ska ansvara för är inte helt klart.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Människor på flykt ska få hjälp. Vi vill ha en jämn fördelning av ansvaret för flyktingmottagande, men det är behovet som styr hur många vi som enskild kommun ska ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Idag har vi inga friskolor i kommunen. Välfärdstjänster, inkl. skola, som kommunen erbjuder ska vara i kommunal regi. Alla skattemedel ska gå till verksamheterna i vår kommun och vi vill också ha demokratisk insyn i det vi erbjuder kommuninvånarna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen är viktig och ska fortsätta finansieras på ungefär samma sätt som idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Skatten bör ses i relation till behoven. Höjd eller sänkt skatt är inget självändamål i sig. Att möta de behov som finns och kunna investera i välfärden, det går före skattesänkningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Bygga en ny simhall i kommunen
 • Planlägg fler tomter i hela kommunen