Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Mörbylånga

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna levererar en politik som gör skillnad för folk i vardagen och våra förslag pekar ut riktningen för välfärdsbygget som vi vill genomföra. I Mörbylånga vill vi fortsätta utveckla skola, omsorg och miljöfrågorna under kommande mandatperiod.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärka resurserna till de kommunala skolorna

Alla barn ska få en god utbildning och bildning. För det krävs fokus på kunskapsuppdraget och på lärande. Varje barn ska mötas av höga förväntningar och en tro på att de kan lyckas. Socialdemokraterna på södra Öland vill stärka resurserna till de kommunala skolorna för att kunna anställa fler lärare, utöka elevhälsovården och för att kunna ha fler vuxna i skolan, t ex vaktmästare.

Mörbylånga ska fortsätta växa och vara en attraktiv kommun.

Mörbylånga kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i, och därmed fortsätta att växa. Vi ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen och fler bostäder med olika upplåtelseformer.

En äldreomsorg av högsta kvalitet med stort egeninflytande.

Vi ska fortsätta utveckla den s.k. Mörbylångamodellen och implementera den i fler delar inom den kommunala verksamheten.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, det finns det inte.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil socialdemokratisk ledd majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Mörbylånga

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

"Mörbylångamodellen" ska införas i fler kommunala verksamheter utöver hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Mörbylångamodellen har varit mycket framgångsrik inom hemtjänstverksamheten.

Kommunen ska börja planera för en ny Ölandsbro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte en kommunal fråga, kommunen kan driva på men ansvaret ligger på nationell nivå.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Mörbylångas val:

 • Produktionsanläggningar för biogas ska byggas på södra Öland