Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för förnyelse och ett alternativt ledarskap till den blå-gröna styret som kommunen har idag.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla kommunen som bostadsort

Vår kommun med 5 starka tätorter erbjuder en trygg och god grund för familjelivet och närhet till rekreation och avkoppling. Samtidigt ligger vi i mitten mellan två starka arbetsmarknadsregioner. Vi har mer att hämta hem och dra nytta av än vi tidigare gjort. Med god grundservice och god tillgång till bra förskolor och grundskolor är vi ett framtidsalternativ för många familjer.

Skolresultaten och resurserna måste säkras

Vi har under några år jobbat upp våra resultat i skolan, men nu får vi signaler som ger oro för att resurserna inte räcker för att möta elever med särskilda behov. Det har också ökats på i elevgrupperna storlekar och lokalernas underhålls behov närmar sig en brytpunkt mellan att renovera och bygga nytt . Vi vi trygga resultaten och samtidigt säkra en god arbetsmiljö för våra elever och pedagoger.

Bättre för fler i omsorgen

Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren. Vi ser att det finns flera förbättringspunkter som inte bara skulle gynna våra arbetstagare inom äldreomsorgen och vården utan också i slutändan våra medborgare som behöver stöd eller service. Vi tittar noga på Emmabodamodellen och Borgholm och har idéer kring hur vi kan ställa om vårt arbetssätt. På det sättet blir vi bättre för flera.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är mer mer intresserade av kärnkraftens utveckling och bedriver fortsatt påverkansarbete för landsbygdsfrågor i fråga om statlig service och levnadsvillkor (som drivmedel tex)

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har som målbild att bli största parti i Mönsterås kommun och föra diskussioner med andra partier om politik vi kan enas runt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser att vår politik står längst ifrån Sverigedemokraternas.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nuvarande modell med vegetariskt alternativ varje dag är bättre.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver varje arbetad timme vi kan få inom omsorgen idag, på sikt är detta ett mål men i första hand måste arbetsmiljön åtgärdas för att fler ska orka med att jobba heltid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Görs redan idag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Hitta befintliga hus och lägen där hyresnivån kan hållas låg. Nybyggen sticker iväg. Vi behöver nytt och tillgängligt men också billigt i vårt utbud.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Våra skattepengar ska inte riskeras att plockas ut i vinster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ansvara för att platser finns och möjligtvis ledningar fram. Men inte gratis-tankning som idag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Idag har vi knappt något mottagande. Vi hade svårt att hantera den situation vi hade 2015. Men vi behöver samtidigt en påfyllnad av människor till vår kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig I princip inget.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi ska bli en bättre boendekommun. En viktig del i det är ett rikt kultur och fritidsliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi ligger idag lite högt. Målet är att kunna klara oss med mindre beskattning. Dock aldrig på bekostnad av barnen eller omvårdnaden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Mönsteråss val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i äldreomsorgen
 • Öka resurserna till elever med särskilda behov