Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Lycksele

Varför ska väljarna rösta på er?

Hur vill du som väljare att samhället ska fungera. För oss S är välfärdsfrågorna viktigast, den ska vara skattefinansierad, det ska inte vara din plånbok som avgör vilket samhällskit du skall tillhöra. solidaritet, jämställhet och rättvisa skal l råda liksom allas lika värde.

Våra viktigaste lokala förslag

Avskaffa det nuvarande beslutet om införande om LOV.

Den nuvarande allians majoriteten har beslutat om införandet av LOV inom hemtjänsten, detta trots att kundnöjdheten hos brukarna har legat på 8%. utredning och införandet har skapat oro hos medarbetarna och har dessutom kostat ett par miljoner kronor. Ingen har ännu efterfrågat annat än egen regi av hemtjänstservice.

Nej till konkurrensutsättning verksamhet som fungera och håller budget

Den nuvarande majoriteten har konkurrens utsatt väl fungerande verksamheter som medborgarna uppskattat och inte finns några klagomål på. Om inte vi drivit frågan om att verksamheterna själva skulle ges möjlighet att räkna och lägga anbud hade dessa verksamheters kostnader ökat med ett par miljoner. Dessutom orsakar utredningar ifrågasättande oro hos medarbetare i organisationen

Aktiva insatser för att minska sjukskrivningstalen

Kommunen har idag höga sjukskrivningstal. jämför vi med 2019 (innan pandemin) så behöver aktiva åtgärder vidtas och till detta avsätta resurser vilket vi har gjort i vårt budgetförslag. Insatser som både minskar sjuktalen och höjer livskvaliten hos medarbetarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

inte olika uppfattning men ändock viktigt att skapa förståelse för och det är de nuvarande bränslepriserna, där måste det till förändring än de nuvarande reglerna om 1000 kompensation. hur den lösningen ska se utmåste kreativa krafter finna lösningen på.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

De tre valen är viktiga att förstå att de hänger ihop. nationellt, regionalt och lokalt. självklart med största möjliga förtroende hos väljarna på alla tre valen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Lycksele har hoppat över denna fråga

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Inga av de nuvarande skolorna ska läggas ner.

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Frågan är inte så enkel att det bara är att svara ja eller nej. Nuvarande skattesystem och det kommunala utjämningssystemet skulle direkt påverkas . vad skulle vi vinna och vad skulle vi förlora på det. De kommuner som inte har någon energiproduktion vad ska de lut sig emot?

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ja det är ett av våra vallöften. Alla barn behöver bli sedda och de första åren i förskoleverksamhet är oerhört viktig främst för barnen men också personalen. Glada barn Glad personal ger också lugna och glada vårdnadshavare.

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Beroende på efterfrågan. Nuvarande servicegrad är relativt hög och motsvarar vad som hittills efterfrågats.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är bra om det finns verksamma kommunala bolag som bedriver sådan verksamhet. i vår kommun har vi kommunal bolag men det är ingen konkurrerande verksamhet

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ganska bra förslag men först måste fakta bra utredningar statsbidrag mm ligga till grund för en sådan stor reform. För närvarande inte aktuellt förslag från oss.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är ett mycket bra förslag, men då måste också bra förutsättningar för utbildning finns att tillgå så att man kan uppnå goda kunskaper i språket

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Allmännyttans roll är att tillgodose att medborgare har tillgång till och att hyresrätter finns att tillgå till rimliga hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Se mitt svar i tidigare som en viktig valfråga

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunens roll är inte att ensam se till att publika laddstolpar för elbilar skall finnas, däremot se till att anvisa lämplig mark att placera stolparna på. att i en minder omfattning om inte marknaden finner lösningar att det då blir ett samhällsansvar. men inte enbart ett kommunalt ansvar, både regionen oh nationen har ett samhällsintresse att den infrastrukuren ska finnas tillgänglig.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig NEJ. där har alla kommuner ett gemensamt ansvar. Skall vi motverka segregationen måste detta efterlevas.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig samma som idag, det vill säga allt är kommunens verksamhetsansvar. varje skattekrona skall gå till verksamhet inte till vinster i privata bolag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig kulturen berikar livsmiljön för alla och behöver finnas i ett attraktivt samhälle

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig det finns två sätt att finansiera verksamheter det är skatter eller avgifter. Den samhällsservice vi har idag och den prognos vi ser för framtiden av behov kommer kostnaderna inte att minska. Ökar vi i antal medborgare ökar skatteintäkterna . Men idagsläget oförändrat,

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Lyckseles val:

 • Skapa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Utveckla Arena älven till en attraktiv mötesplats
 • Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma med kommunal service