Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ludvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi socialdemokrater står för ett säkert, tryggt och jämlikt samhälle, oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller hur tjock plånbok man har. Vi är garanten för en god vård, skola och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Införa en bymiljon

Föreningslivet behöver ytterligare stärkas. En satsning på en "bymiljon" ger förutsättningar för föreningslivet ute i våra kommundelar att växa och utveckla våra byar.

Öka bemanningen i välfärden med trygga anställningar

Vi vill fortsätta satsningen på äldreomsorgslyftet som ger kompetens och kvalitet åt personalen som stärker tryggheten i anställningen. Vi vill också satsa på en ökad bemanning i omsorgen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte specifikt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill givetvis vara det största partiet i ett kommande styre. Vilka eventuella samarbetsparter som kan bli aktuella får valresultatet utvisa

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna (SD)

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det viktigaste för oss är att vi kan hålla bra kvalitet och kompetens i våra skolor för barnens bästa.

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Verksamheten är nu bättre anpassad för de behov som finns i den kommundelen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Ludvika har vi matråd där även elever ingår. Matrådet ser vi som viktigt för eleverna att ha inflytande på skolmåltiderna. Där kan man diskutera hur man kan utveckla skolmåltiderna

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har inte någon målsättning att ha konkurrerande verksamhet i bolagen men bolagen ska kunna välja att utföra verksamheter för sina behov i egen regi.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Heltids anställningar är infört i Ludvika. För oss är utgångsläget att ha en organisation och arbetsmiljö som är hållbar för 8 h arbetsdag. Vi följer de försök som finns i landet med 6 h arbetsdag så vi stänger inte dörren för en framtida arbetstidsförkortning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tycker att folkomröstningar är ett ganska trubbigt instrument då vi sett att det ofta är svårt att få ett brett engagemang.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ludvika kommun har redan språktester.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Så länge vi har friskolor så ska de ha samma villkor som de kommunala skolorna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill att allmännyttan bygger med lösningar som ger rimligt låga hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Ludvika finns inget behov att fler platser i äldreomsorgen. Kommunen klarar själv att täcka de behov som finns. Vi vill bibehålla den demokratiska kontrollen över välfärden och därmed ser vi att detta äventyras om privata företag tillåts.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska verka för att infrastrukturer som i det här fallet laddstolpar etableras i kommunen. Men kommunen bör inte ansvara för att driva dem.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En grundskola (F-6) och en gymnasieskola finns i dag och vi ser inget ytterligare behov.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill höja statusen på kulturutbudet så vi tror att ökade satsningar kommer att behövas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ligger väl i paritet med övriga kommuner i dalarna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ludvikas val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Planlägga mer tomtmark för bostäder