Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har valt att prioritera välfärden, tryggheten och miljön. Vi orkar driva både hårda trygghetsinsatser och förebyggande arbete när det kommer till brottslighet. Samtidigt behöver vi se till att lägga mer pengar på äldreomsorgen, förskolan och skolan i Linköping. I miljöarbetet ska samhället gå före. Det ska bli lätt för Linköpingsborna att göra rätt, som söndagsöppet på återvinningscentralerna.

Våra viktigaste lokala förslag

En samlad offensiv mot våld och segregation

Linköping har de senaste åren drabbats av skjutningar, ungdomsrån och öppen droghandel. Vi kan aldrig acceptera att ett fåtal kriminella förstör för människor i hela bostadskvarter. Linköping behöver även göra mer för att hjälpa unga på glid och bryta segregationen. Linköping kan bättre. Därför vill vi fokusera på: - Hårdare tag mot kriminella - Bryta nyrekryteringen - Stramare migration

Ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att välfärdsföretagens vinster går före den äldres rätt till omsorg. Vi lovar att slänga ut varje utförare som missköter våra äldre. Personalen behöver bättre arbetsvillkor och fler kollegor. Vi vill även se språkkrav inom omsorgen. Vi socialdemokrater lovar: - Ingen vinst på de äldre - En värdig arbetsmiljö - Stoppa utförsäljningen av hemtjänsten

Linköping skolor ska tillbaka till ordning och studiero

Linköping är traditionellt en lärdomsstad och dit ska vi tillbaka. Vi vill se mer elevstöd i enskilda grupper istället för att alla elever alltid ska vara tillsammans i samma klassrum. Linköping behöver nolltolerans mot droger i skolan samt socialsekreterare som jobbar på plats i skolan. Vi socialdemokrater lovar: - Lugnare klassrum - Tryggt och drogfritt - Stoppa besparingarna på förskolan

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill genomföra en folkräkning. Vi behöver få koll på vilka som vistas och bor i vår kommun. Detta för att motverka svarta hyreskontrakt och kriminella verksamheter.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill leda ett styre i Linköping. Det viktiga är att det blir ett styre som kan ta sig ann samhällsproblemen, så vi är öppna för att styra med de flesta partierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Privata alternativ kan vara bra om de tydligt stärker kvaliteten, men att använda börsnoterade omsorgsbolag som drivs av vinst, rimmar illa med att ta hand om våra äldre.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Låg- och mellanstadiet på Ånestadsskolan är välfungerande. Vi tycker att yngre barn ska kunna gå i en skola nära hemmet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om äldreomsorgen ska kunna hålla god kvalitet de kommande åren, är det inte möjligt att införa sex timmars arbetsdag just nu. Vi är dock alltid beredda att överväga förslag som förbättrar personalens arbetsmiljö.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Språktest ska inte bara finnas inom äldreomsorg, utan även förskola och skola. Tillräckliga kunskaper i svenska är nödvändigt för att kunna kommunicera med kollegor, ge rätt omsorg och berätta för anhöriga hur den äldre har haft det under dagen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte rimligt att friskolor många gånger kan välja sina elever. Såväl kommunala skolor som friskolor behöver ta emot nyanlända.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Linköping behöver ha fler billiga hyresrätter. Vi vill att kommunen ska villkora tomter för att bygga bostäder med lägre hyror.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det måste bli lättare att använda fossilfria bränslen i hela kommunen. Vi vill ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden, det kan till exempel innebära att ladda bilen med el eller tanka med biogas.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Eftersom Linköping är djupt segregerat ska inte asylsökande bosätta sig i Ryd, Skäggetorp och Berga. Det är dock viktigt att alla kommuner delar på flyktingmottagandet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi behöver få bort avarterna inom skolan som bidrar till segregation och vinstjakt. Religiösa friskolor bör förbjudas. Friskolor är bra så länge de bedriver en verksamhet som ger eleverna kunskaper enligt läroplanen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Linköpings val:

 • Införa obligatorisk föräldrautbildning för alla nyanlända med barn
 • Socialsekreterare ska arbeta mot ungdomsbrottslighet på alla kommunens skolor
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Linköpings val:

 • Erbjuda kompetensutbildningar för personal i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor