Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill tillsammans utveckla ett samhälle byggt på värderingar som trygghet, solidaritet och rättvisa som ger bra välfärd och lika möjligheter för alla. Vi vill skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar, utan att det skadar vår gemensamma miljö.

Våra viktigaste lokala förslag

Folkhälsan

Vi socialdemokrater ska utgå ifrån en jämlik och jämställd folkhälsa i Lilla Edets kommun. Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Demokrati, jämställdhet och Integration

Vi socialdemokrater kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din bakgrund inte avgör din framtid. Vi gör det för att det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda. Vi accepterar ingen åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön eller könsidentitet som har till syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter.

Samhällsplanering, Klimat och miljö

Hållbar utveckling bygger på tre grundstenar där ekologisk hållbarhet utgör ramen som de andra, social respektive ekonomisk hållbarhet, måste röra sig inom. Som kommun vill vi växa och erbjuda bra service och ge goda förutsättningar för utveckling och bostäder till alla. Målet är att vår kommun ska vara attraktiv; det ska vara enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag här.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt styre där Socialdemokraterna har majoritet, utan SD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I förläggningen kan detta innebära en "100% övervakning". Det är inte bra utifrån ett integritets perspektiv. I nuläget är det dok aktuellt och motiverat på offentliga platser.

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I takt med att elevunderlaget växer så behöver vi en högstadieskola i Lödödse

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skolmaten skall vara varierande och näringsrik, en god husmanskost. Inte minst följa kostcirkel.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunala bolag säkerställer tillgången till det som efterfrågas av grundbehovet i samhället. Vinster i bolagen går tillbaka till investeringar för kommunen som igen gynnar invånarna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är ett ganska bra förslag men detta bör på sikt gälla alla yrkeskategorier.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det positiva i detta förslag är att man kanske med detta kunde skapa mera engagemang bland invånarna. Det negativa är att arbetsrutinerna och behandlingstiden vill förlängas ganska radikalt. Med sådana arbetsrutiner vill politiken kunna till slut handla om lobbyverksamhet och inte baserat på kunskap. Man röster fram sina politiker och ger dom tillit till att jobba med frågorna,

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ja, detta för att skapa en trygghet för brukare, anhöriga, kollegor och arbetsgivare. Med en tillräcklig bra svenska vill man kunna säkerställa rutinerna runt medicinering, vård och inte minst samtalet med mera på ett tryggt sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Detta är ett bra sätt att kunna behålla unga vuxna och barnfamiljer i kommunen, då det skulle finnas bostad för alla, i alla åldrar, i alla skeden i livet. Vilket igen säkerställer befolkningstillväxten i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden för att vi har ingen insyn i den privata verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Detta för att det skall vara stor tillgänglighet med laddstolpar, då detta är miljövänligt och en del av klimatomställningen där Lilla Edet skall vara bidragande.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Flyktningar berikar och är en tillgång till kommunen. Dom är också med på att skapa flera arbetstillfällen. Vi tar i mot dom flyktningar som är tilldelat våran kommun från regeringen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Stoppa vinstjakten i skolorna. Vi har ingen demokratisk insyn i den privata skolans verksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kultur är viktigt och berikar, det är en fritids sysselsättning som gynnar barn och vuxna i alla åldrar. Det är förebyggande för psykisk ohälsa och ensamhet. Det är också en dörr in i samhället för nyinflyttade.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi tror smärtgränsen är nådd just nu med tanke på världssituationen och den inflation som nu är.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Lilla Edets val:

 • Bygga ut kommunens förskolor
 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor