Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna vill fortsätta stärka välfärden i Lidköping med våra samhällsbärande funktioner som skola, vård och omsorg samt socialtjänst. De ska fortsatt stå starka så de finns tillgängliga för dem som behöver det oavsett när. Vi säger nej till privatiseringar av välfärden. Resurser som sätts av till välfärden ska gå till just välfärden och inte stora vinstuttag.

Våra viktigaste lokala förslag

Skattepengar ska gå tillvälfärden, inte till privata vinstuttag.

Vi säger nej till privatiseringar av välfärden. Resurser som sätts av till välfärden ska gå till just välfärden och inte stora vinstuttag. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården.

Vi vill skapa ett hållbart Lidköping.

Vi Socialdemokrater i Lidköping vill utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som ständigt möter utmaningar med möjligheter. Vi ska minska koldioxidutsläppen, öka återvinngen i hela kommunen och skapa möjligheter för mer förnybar energi.

Bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Vi vill utöka samarbetet mellan kvinnojourer, Polisen, vården, föreningar och socialtjänsten för bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi ska förebygga problemen och upptäcka dem tidigare. Om våldet förekommer ska skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn stärkas samt bostad erbjudas.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt mål är egen majoritet i kommunfullmäktige. Får vi inte egen majoritet vill vi att kommunen har ett styre med partier som står för alla människors lika värde och som tar ansvar för Lidköpings utveckling.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill också möjliggöra för handel, hotell och konferens vid Framnäsområdet. Samtidigt vill vi utveckla Ågårdens friluftsområde med en fullmåttsarena inomhus, en matcharena utomhus för fotboll/isidrott och med möjlighet för en friidrottsarena. Vi vill att Ågårdsområdet blir ett nav för idrotten i Lidköping.

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill bygga en förskola i Filsbäck. På sikt vill vi bygga en skola i Filsbäck, men idag finns inte elevunderlag för det.

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder så ska vid planeringen även ett försiktigt utnyttjande av de tätortsnära skogarna accepteras.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Maten i skolan ska vara, god, näringsrik, närproducerad och klimatsmart.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag ska finnas som är till nytta för kommunnyttan. Däremot ska det finnas ett gott samarbete med det privata näringslivet från de kommunala bolagen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sex timmars arbetsdag vore mycket dyrt att införa. Vi tycker att vård- och omsorgspersonalens arbetsvillkor är viktiga. Vi vill istället satsa på ökad bemanning samt förbättrade möjligheter till återhämtning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I den svenska välfärden ska den som behöver vård och omsorg känna sig trygg med att kunna förstå vad personalen säger. Socialdemokraterna vill därför i samråd med arbetsmarknadens parter utforma en modell för språkträning för anställda i välfärden som behöver förbättra sin svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska skapa förutsättningar så bostäder kan byggas med billiga hyror. Det statliga investeringsstödet är dock viktigt för att hålla nere hyran i allmännyttiga bostäder och hos de med privata hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Resurser som sätts av till välfärden ska gå till just välfärden och inte stora vinstuttag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Marknaden ska lösa detta behov då det är att jämställa med drivmedelsbolag och bensinstationer. Kommunen har dock ett ansvar för laddmöjligheter till den kommunala fordonsflottan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Resurser som sätts av till välfärden ska gå till just välfärden och inte stora vinstuttag. En likvärdig skola för alla är värdefullt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Lidköpings val:

 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Utöka arbetet mot hedersförtryck
 • Utöka kommunens service till lokala företag