Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vård ,skola och omsorg är våra hjärtefrågor Vi garanterar att våra äldre får ett värdigt åldrande Vi arbetar för tidiga insatser för barn och unga vi arbetar för att ge aktivt stöd till utsatta ungdomar tidigt Hög tillgänglighet och kvalitet och rätt till inflytande ska prägla äldreomsorgen L Laholms kommun

Våra viktigaste lokala förslag

hemtjänstteam

Vi vill skapa hemtjänstens kring brukare för att säkra kvalitet och medbestämmande

barn skall ha möjlighet att lyckas i skolan

Se till att Alla barn kan läsa, skriva och räkna innan de lämnar åk 3 Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter och bygga ut tvålärarsystem i flerskolor

samma rättigheter och skyldigheter för alla

Att personer medfunktionsvariatioerskages möjlighet till inflytande över sin livssituation Verka förbyggnation av nya gruppboende Höja ersättningen till personer som deltar idaglig verksamhet

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

LSS tillämpningen och kollektivtrafiken gällande tågtrafiken på Markarydsbanan

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att ta ett aktivt ansvar att leda och styra kommunen Vi vill vara din röst i den kommunala verksamheten Kommunens tillgänglighet och bemötande skall förbättras

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att det finns utanför siktlinjen från land

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi måste stävja brottsligheten och förstörelsen allt för att öka tryggheten

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Intefel att ha en taxa som gynnar sparsamheten men det krävs då att den fasta delen sänks

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill samla utbildning och friskvårdssatsningar inom samma område

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med detta förslag krävs det att de är fler händer i vården och att lönen följer med

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är rimligt att ställa detta krav

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill bygga fler ungdomsbostäder

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har ingen anledning att öka våra kostnader

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Marknaden får stå för detta

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi skall ta vårt ansvar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi skall ha ned kostnaderna och bättre kvalite

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Viktigt

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Behoven måste styra kostnadern

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Laholms val:

 • Lägga mer resurser på ledarskapsutveckling för rektorerna
 • Minska elevantalet per klass
 • Utöka elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Laholms val:

 • Ge bidrag till ledarutbildning för unga inom föreningslivet
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Planlägga mer industrimark