Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Kungsör

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill fortsätta satsa på framtidens Kungsör där vi solidariskt tar ett gemensamt ansvar för framtiden och för ett hållbart Kungsör, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi socialdemokrater gör det genom att fortsätta prioritera utbildning, äldreomsorg, välfärd, infrastruktur och bostäder, samt insatser som skapar jobb. med flera jobb får fler lov att leva. Och i Kungsör ska man leva bra!

Våra viktigaste lokala förslag

Alla ska ges rätt förutsättningar att gå ur skolan med godkända betyg.

Våra elever ska möta behöriga och kompetenta lärare som ges möjlighet att möta varje barn och elev precis där de befinner sig utvecklings- och kunskapsmässigt. Förskolan är starten på det livslånga lärandet och har stor betydelse för barnets utveckling och kan kompensera ojämlika levnadsmiljöer och uppväxtvillkor.

alla ska kunna leva ett innehållsrikt, tryggt och oberoende liv

Du som bor i Kungsör ska vara trygg i vetskapen om att du får det stöd du behöver när behov uppstår. Alla ska själva kunna bestämma över sitt liv och sin vardag. Antal personal den äldre möter ska vara så få som möjligt och den minutstyrning som präglar vården ska fasas ut.

Hållbar fysisk planering för boende och sysselsättning för alla ger trygghet

Främja blandade bostadsformer i hela kommunen så att personer i olika åldrar och med olika ekonomiska förutsättningar har möjlighet till ett boende de har råd med. Vårt fokus är att skapa fler jobb och minska klyftor genom att arbeta för nyetableringar och utökat samarbete mellan arbetsmarknad och försörjning, vuxenutbildning och näringsliv för yrkesutbildningar och praktik.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att ingå i en majoritet så vi i samarbete kan driva socialdemokratisk politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Kungsör

Kommunen ska öppna ett trygghetsboende för äldre i Valskog

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser gärna att det uppförs ett trygghetsboende där om underlag finns.

Använd jordbruksmark till att bygga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viss jordbruksmark måste kanske tas i bruk för att kunna utveckla fler bostads och verksamhetsområden till exempel längs med E 20 samtidigt måste natur och kulturvärden skyddas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att det alltid ska finnas ett vegetariskt alternativ ,men vi anser inte att något ska göras obligatoriskt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Man bör istället rikta fokus på förbättrad arbetsmiljö så att fler ska kunna jobba ett helt arbetsliv med hälsan intakt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen kan dock verka för att tillsammans med näringsliv och fastighetsägare placera laddstolpar på lämpliga platser i kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska vara rättvist fördelat över samtliga kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det finns inga privata skolor i kommunen idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Kungsör har hoppat över denna fråga